Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Suy tư mùa chay _ xin cho con được thay đổi chính con


XIN CHO CON ĐƯỢC
THAY ĐỔI CHÍNH CON
Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua!
Một triết gia Ấn độ đã nhìn lại quãng đời đi qua của mình như sau: Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là: "Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới."
Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng đế: "Lạy Chúa, xin ban cho con được biến cải tất cả những người con gặp gỡ hằng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi."
Nhưng giờ đây, tóc đã bạc trắng, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ này, tôi chỉ biết cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được thay đổi chính con."
Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua!

Không có nhận xét nào: