Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Học làm người _ tổ ấm gia đình

TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Nhưng làm sao để gia đình ấm cúng?
Mỗi thành viên phải đốt lên ngọn lửa thương yêu.
Gia đình là một tổ ấm.
Gia đình không phải là tổ nóng.
Gia đình cũng không phải là tổ lạnh.
Nóng quá không tốt.
Nóng làm cho chúng ta mệt mỏi, ù lì.
Lạnh quá cũng không tốt.
Lạnh làm chúng ta co ro, khó chịu.
Ấm làm cho chúng ta thoải mái.
Gia đình ấm cúng làm cho các thành viên: vợ chồng cha mẹ con cái
hạnh phúc bình an,
tốt lành thoải mái,
an tâm vui vẻ,
nhiệt tâm sốt sắng.
Nhưng làm sao để gia đình ấm cúng?
Mỗi thành viên phải đốt lên ngọn lửa thương yêu.
Thương yêu hy sinh,
Thương yêu tha thứ,
Thương yêu nhân hậu,
Thương yêu phục vụ,
Thương yêu quảng đại,
Thương yêu cảm thông
Thương yêu chân thành,
Thương yêu nghĩ tốt cho nhau
Thương yêu nói tốt với nhau
Thương yêu làm tốt cho nhau.
Thương yêu dành thời giờ cho nhau,
Thương yêu giúp đỡ nhau,
Thương yêu chăm sóc nhau,
Thương yêu tôn trọng nhau.
29-07-2014