Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Tìm hiểu Lời Chúa _ Lễ Giao Thừa


THÁNH LỄ GIAO THỪA
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Ds 6, 22-27; 1Tx. 5, 16-26. 28; Mt 5, 1-10
BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:
24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)!
25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!
26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”
ĐÁP CA: Tv 120
Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời
. (x. c 2)
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? 2 Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA là Đấng dựng nên cả đất trời.
3 Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. 4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
5 Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. 6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
7 CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. 8 CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
BÀI ĐỌC II: 1Tx. 5, 16-26. 28
16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ;22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.
25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. 26 Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. 28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 11,28
Hall-Hall: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Mt 5, 1-10
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

TẠ ƠN CHÚA
Trước thềm năm mới, Hội Thánh mượn lời thánh Phaolô để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện không ngừng và “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhằm thánh hóa toàn diện con người của ta, để thần trí, tâm hồn và thân xác được gìn giữ vẹn toàn không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm.” (1Tx. 5,17. 23: Bài đọc II), vì “càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52) giống Chúa Giêsu.
Ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh (x. 1Tx. 5,18: Bài đọc II). Cụ thể là
1/ TẠ ƠN CHÚA VÌ TA ĐÃ ĐƯỢC TÁI SINH LÀM CON THIÊN CHÚA, ĐỂ RỒI TA SẼ ĐƯỢC VINH HIỂN TUYỆT VỜI TRONG NGÀY CHÚA TRỞ LẠI ĐÓN TA VỀ TRỜI (x. Cv 2,38; 1Ga 3,2).
2/ TẠ ƠN CHÚA, VÌ TA ĐÃ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU, KHỞI ĐI TỪ BÍ TÍCH THÁNH TẨY VÀ HOÀN HẢO TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ, NÊN DÙ THÂN XÁC TA CÓ CHẾT VÌ TỘI ĐÃ PHẠM, THẦN KHÍ CŨNG LÀM CHO TA ĐƯỢC SỰ SỐNG MỚI, VÌ TA ĐÃ ĐƯỢC TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH, VÀ KHÔNG CÒN BỊ LÊN ÁN NỮA! (Rm 8,1. 10).
3/ TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀM NGƠ ĐỂ TA PHẠM TỘI, NGÕ HẦU NGÀI TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT TA (Rm 11,32; 2Cr 12, 7-10).
4/ TẠ ƠN CHÚA VÌ TA GẶT HÁI ĐƯỢC THÀNH QUẢ TRONG VIỆC LÀM VƯỢT KHẢ NĂNG (Ga 14,12).
5/ TẠ ƠN CHÚA VÌ NHỮNG MẤT MÁT, THUA LỖ VỀ THÂN XÁC, CỦA CẢI, DANH DỰ. BỞI LẼ ĐIỀU LÀNH TA HÂN HOAN ĐÓN NHẬN, CÒN ĐIỀU TRÁI Ý KHÔNG LẼ TA LẠI KHƯỚC TỪ SAO?(Gióp 1, 21b).
Thực vậy, chỉ khi nào ta luôn biết tạ ơn Chúa như thế, Chúa mới đặt ta dưới quyền bảo trợ nhờ danh Ngài, và được Ngài chúc lành, để ngay những ngày đầu năm mới này ta nối dài và mở rộng từ bàn tay vị tư tế của Chúa chúc phúc đến những người ta gặp gỡ: “Xin Chúa tươi nét mặt chúc lành gìn giữ bạn, ban bình an cho bạn” (Ds 6, 22-27: Bài I).
Đặc biệt Chúa gìn giữ và ban bình an cho người sống nghèo vì Tin Mừng. Thực ra, bản chất cái nghèo là một sự dữ, Chúa không muốn cho ai sống kiếp ăn mày, vì “ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu thốn chi” (Tv 34/33,11). Vua Đavid đã trải nghiệm điều đó, nên ông nói: “Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi và giống dòng phải ăn mày thiên hại (Tv 37/36,25). Bởi đó, người sống tinh thần nghèo khó được Chúa chúc phúc phải là người “giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta, Ngài đã trở nên nghèo khó, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài” (2Cr 8,9). Đó mới thực là cách ta thể hiện sống mối Phúc tinh thần nghèo, nghèo đến mất mạng vì Chân Lý (x. Mt 5,3-11: Tin Mừng). Đây là mối Phúc mở đầu và kết thúc lời chúc phúc của Chúa đóng khung sáu mối Phúc còn lại. Để rồi nhờ có tinh thần nghèo vì Tin Mừng, ta mới có thể thực hiện được sáu điều còn lại:
-             Sống hiền lành, như Chúa Giêsu kêu gọi: “Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Nhất là không bao giờ Ngài dùng quyền để làm cho người ta phải khiếp sợ, ta cứ chiêm ngưỡng Ngài tỏ ra hiền từ đối với những kẻ chống đối Ngài, nhục mạ, đánh đập và giết Ngài trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
-             Sầu khổ vì tội lỗi, như vua Đavid vì đã dan díu bất chính với vợ của tướng Uria và lập mưu giết chồng bà để lấy bà làm vợ. Sau nhờ ngôn sứ Nathan cảnh cáo, ông đã ăn năn sám hối tội mình và chấp nhận những lời sỉ báng của người khác như có dịp để đền tội. Đan cử có lần tên Sim-Y gặp vua đi đường với cận vệ, hắn nguyền rủa vua là kẻ khát máu, mưu gian cướp ngôi vua Saolê, nó tung bụi ném đá vào mặt vua, cận vệ vua muốn lấy đầu nó, nhưng vua Đavid lên tiếng can ngăn: “Chuyện của ta can chi đến ngươi? Nếu nó nguyền rủa và nếu Chúa bảo nó “hãy nguyền rủa Đavid”, thì ai dám hỏi “tại sao mày làm thế?” Vua Đavid nói với cận vệ Avisai và tất cả bề tôi… Này con trai ta do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi tên Benjamin này! Cứ nó để nguyền rủa, nếu Chúa đã bảo nó. May ra Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi thống khổ của ta, và Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay” (2 Sm 16,5-12).
-             Khao khát sống công chính, như ông Simêon và bà Anna hằng mong đợi Đấng Công Chính, nên đã lui tới Nhà Thờ cầu nguyện,và được Chúa mở mắt Đức Tin nhận ra Hài Nhi Giêsu trên tay Mẹ Maria đưa đến Đền Thờ, chính là Đấng muôn mong đợi (x. Lc 2,25t).
-             Biết xót thương người, như Đức Giêsu đóng vai người Samari nhân hậu chăm sóc nạn nhân bị cướp đánh, chính là Đức Giêsu đưa tội nhân vào Hội Thánh là Quán Trọ ở trần gian, để Ngài giao cho các chủ chăn chăm sóc cho thoát tay tử thần (x. Lc 10, 29t).
-             Gìn giữ tâm hồn trong sạch, bằng việc luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì dầu có chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho được sống và trở nên công chính trong Chúa Giêsu, do đó không còn bị lên án (x. Rm 8,1. 10).
-             Xây dựng hòa bình là yêu thương phục vụ cả kẻ làm hại ta (x. Lc 6,35), để ta được giống Con Đấng Tối Cao, đem hòa bình đến cho nhân loại (x. Lc 1,32; 2,14).
Có thực thi được những đòi hỏi của Hiến Chương Nước Trời như trên, ta mới đáng được Chúa chúc phúc, “vì ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121/120,2: Đáp ca). chắc chắn ta sẽ được Chúa khen như Ngài đã nói về Đức Maria cho mọi người: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28: Tung Hô Tin Mừng);
THUỘC LÒNG
CHÚA đã ban cho, CHÚA lại lấy đi:xin chúc tụng danh CHÚA! (Giop 1,21b)
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

Xin lưu ý: Đừng bắt chước một số nơi trong thánh lễ Giao Thừa, người đại diện cộng đoàn đứng lên chúc tuổi Chúa! Đó là sai Đức Tin, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, Ngài không có sinh có tử, Ngài phi thời gian.