Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Học làm người _ chu toàn mọi việc

HÃY CHU TOÀN
BẤT CỨ VIỆC TO NHỎ NÀO
Ở địa vị nào và sống ở đâu, ta cũng phải nghĩ tới trách nhiệm. Nói đúng hơn, ta cố chu toàn công việc ta đang làm một cách tốt đẹp.
Ông Gérard kiểm soát viên của một công ty xe lửa. Một hôm khi quan sát các nhân viên làm việc, Ông thấy một người quét rác làm việc thật kỹ lưỡng chu đáo: không bỏ qua một góc nào, nhặt sạch tất cả các mảnh giấy rác ở sân ga (người đó chính là Markhan). Ông Gérard cho gọi phụ tá của ông tới và bảo giao cho Markhan một việc văn phòng, vì nhận thấy Markhan là người đặc biệt… Sau này Markhan lên tới chức chủ tịch ban quản trị của công ty hỏa xa.
Thi sĩ Douglas Malloch, trong một bài thơ nổi danh, nhắc nhở chúng ta đừng phân bì cao thấp, đừng bận tâm chức vị to nhỏ, điểm quan trọng là mỗi người hãy cố gắng chu toàn công việc đang làm một cách thật tốt đẹp.
Sau đây là bài thơ của Douglas Malloch
Chẳng làm thông vút trên đồi
Thì làm cây nhỏ bên ngòi dưới thung
Thông kia đẹp nhất trong vùng,
Tuy tôi bé nhỏ, sánh cùng thông xanh
Làm cây chẳng được cũng đành
Tôi làm ngọn cỏ xanh xanh bên đàng.
Thân không hóa kiếp cá vàng,
Thì làm tôm tép tung tăng trong đầm.
Có tướng mà cũng có quân,
Ai lo việc nấy, dưới trần cùng vinh.
Có  việc trọng, có việc khinh,
Miễn tròn bổn phận, trọng khinh xá gì?
Rộng hẹp cũng thể đường đi.
Mặt trời, sao nhỏ khác chi bạn hiền.
Việc gì tận mỹ là nên,
Thành công chẳng kể sang hèn thấp cao.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công