Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

HỌC LÀM NGƯỜI _ giá trị của nụ cười

GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI
Thực ra mỉm cười trước đau khổ không chỉ là lối sống đạo đức, mà còn là lối sống lành mạnh các thầy thuốc khuyên bệnh nhân nên thi hành. Đặc biệt mỉm cười còn là một phương tiện hữu hiệu trong cuộc xã giao tiếp xúc. Do đó mà Fletcher đã có những nhận xét sau đây trong bài Giá trị của nụ cười”:
_ Nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều.
_ Một nụ cười không làm nghèo người cho nó, mà còn làm giàu người nhận nó.
_ Một nụ cười trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời.
_ Kẻ phú quý tới mức nào, mà không có nụ cười cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn đến đâu, mà sẵn có nó, thì vẫn còn cái vốn vô tận.
_ Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn. Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm của tạo hóa cho ta để chữa lo âu.
_ Nụ cười không thể mua được, không thể xin khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Nếu ta khư khư giữ nó thì nó cũng chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta quảng đại ban phát nó thì nó có giá trị vô song.
_Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, kẻ đó cần một nụ cười hơn ai hết.
_ Người Trung Hoa vẫn được tiếng là những con người giỏi trong nghề buôn bán, nhưng bạn có biết câu phương châm của họ sau đây không?
 “Những ai không biết mỉm cười thì đừng có mở tiệm buôn
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công