Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

HỌC LÀM NGƯỜI _ chu toàn việc bổn phận

CHU TOÀN VIỆC BỔN PHẬN
Việc bổn phận ta phải làm hằng ngày là những việc quá quen thuộc, quá thông thường nên nhiều lúc ta đã làm ơ hờ, chiếu lệ, thiếu thận trọng. Rồi chúng ta lại mơ tưởng, ước ao có những công việc trọng đại để thực hiện. Như thế là chúng ta đã đi sai cách  sống con người.
Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tế mấy bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ cái gì khó?”
 Người thợ vẽ thưa: “Vẽ chó, vẽ mèo khó”.
Vua hỏi: “Vẽ cái gì dễ?”
Người thợ vẽ trả lời: “Vẽ ma, vẽ quỷ dễ”.
Vua hỏi: “Sao lại thế?’
Người thợ vẽ trả lời: “Chó mèo ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy, tuỳ ý muốn vẽ thế nào cũng được, chẳng ai bắt bẻ cho nên dễ vẽ”.
Kết luận câu chuyện trên, tác giả viết: “Người nào bỏ những công việc nhật dụng, thường hành, chỉ chăm làm những công việc kỳ dị, quái gở để loè thiên hạ thì cũng chẳng khác nào như người thợ vẽ, vẽ ma vẽ quỷ; tránh cái khó mà làm cái dễ vậy”.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công