Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

HỌC LÀM NGƯỜI _ gân thiện cảm với người ta tiếp xúc

GÂY THIỆN CẢM VỚI NGƯỜI TA TIẾP XÚC
Làm thế nào để gây được cảm tình với những người ta tiếp xúc?
Thưa, lúc đầu ta nên nói chuyện với họ qua những điều họ ấp ủ và ưa thích …
Những ai đã gặp tổng thống Theodore Roosevelt đều ngạc nhiên về sự biết nhiều và tài hiểu rộng của ông. Bất kỳ một người chăn bò hay là một kỵ binh, một nhà chính trị hay một nhà ngoại giao, lại thăm ông, ông đều biết cách hỏi chuyện người đó. Bí quyết của ông ư? Giản dị lắm! Khi Roosevelt phải tiếp một người khách, thì cả tối hôm trước ông nghiên cứu vấn đề mà ông biết khách ưa nói tới hơn hết.
Cũng như hết thảy những người dẫn đạo quần chúng, ông biết rằng cách thần diệu nhất để chiếm lòng người là bàn tới vấn đề mà người đó đang ấp ủ trong lòng.
Một thiên tài, William Lyon Phelps, trước làm giáo sư ở đại học đường Yale, đã hiểu chân lý đó từ hồi còn nhỏ. Trong một bài tiểu luận về nhân cách, ông kể:
Khi tám tuổi, tôi về nghỉ hè ở nhà cô tôi, một buổi tối một ông khách lại chơi. Sau khi chào hỏi cô tôi, ông hết sức chú ý tới tôi. Hồi đó tôi mê chơi tàu lắm, ông nói về tàu làm cho tôi thích đặc biệt. Khi ông về rồi, tôi nhiệt liệt khen ông, đáng phục là dường nào! Ông ấy yêu tàu làm sao! Và biết rõ làm sao! Nhưng cô tôi bảo rằng, ông ấy làm luật sư ở Nữu Ước và chẳng bao giờ để ý tới tàu hết. Tôi la lên:
“Thế thì làm sao ông chỉ nói chuyện về tàu cho cháu nghe?” Cô tôi trả lời: Tại ông là người có giáo dục, ông thấy cháu mê chơi tàu, thì ông ấy nói về tàu. Ông ráng sức gây thiện cảm với cháu”.
Và William Lyon Phelps nói thêm: “Không bao giờ tôi quên lời nhận xét đó của cô tôi”.
Sau đây là bức thư ông Edward L. Chalif, hoạt động nhiều cho các hội hướng đạo sinh.
Ông viết: Một hôm tôi hay tin có một đoàn hướng đạo sắp qua Âu châu họp đại hội các hướng đạo sinh hoàn cầu, tôi muốn một hướng đạo sinh của tôi được đi dự cuộc đó, tôi bèn lại thăm ông hội trưởng một xí nghiệp vào hàng lớn nhất ở Mỹ, xin ông cấp cho em phí tổn du lịch.
Trước khi tới thăm ông, tôi vừa được hay rằng ông mới ký một tấm chi phiếu một triệu mỹ kim, rồi sau khi huỷ bỏ đi, vì không cần dùng tới, ông đóng khung lại, làm một vật kỷ niệm hiếm có. Gặp mặt ông, tôi liền xin ông cho coi vật quý đó. Một chi phiếu một triệu mỹ kim! Tôi nói với ông rằng tôi chưa từng biết người nào ký một chi phiếu khổng lồ như vậy và tôi muốn kể lại cho hướng đạo sinh của tôi rằng chính mắt tôi đã coi thấy một chi phiếu một triệu đồng.
Ông vui vẻ đưa tôi coi. Tôi ngắm nghía, tán thưởng và xin ông kể cho nghe vì những đại sự gì mà ông phát nó ra.
Chúng ta nên nhớ rằng ông Chalif khi bắt đầu câu chuyện, không hề nói tới hướng đạo sinh, nói tới cuộc du lịch, đến mục đích của ông. Ông chỉ nói tới vấn đề mà ông kia ưa nhất và sự khéo léo của ông được thưởng như sau: Một lúc sau ông hội trưởng hỏi tôi: “À! Ông lại thăm tôi có chuyện chi?” Tôi liền bày tỏ lời yêu cầu và ngạc nhiên làm sao, ông ưng liền, lại còn cho tôi nhiều hơn số tôi muốn nữa. Tôi chỉ xin phí tổn cho một hướng đạo sinh, mà ông chị phí tổn cho tới năm người và cả tôi nữa; ông lại còn cho tôi một tờ tín dụng để tới Ạu Châu, lãnh 1.000 mỹ kim, ông lại khuyên tôi ở Âu Châu bảy tuần lễ. Ông còn đưa cho nhiều bức thư giới thiệu tôi với các đại lý của ông. Khi chúng tôi tới Paris, lúc đó ông cũng có mặt, ông tiếp đón chúng tôi và tự lái xe đưa chúng tôi đi coi thành phố nữa.
Vậy, muốn gây thiện cảm với ai, trước hết chúng ta hãy nói với người ấy về cái sở thích của họ.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công