Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Một chút suy tư _ lý đoán

LÝ ĐOÁN
Năm 2015, dịp Giáng Sinh này, Ngài tiếp tục củng cố cơ chế ấy bằng 12 cặp đức tính cần thiết đối với những đấng bậc trong vai vị lãnh đạo.
Lão Ngu Ni
Các dữ kiện:
Đức Giáo Hoàng Phanxicô dịp Giáng Sinh năm 2014 đã quyết tâm lành mạnh hóa cơ chế giáo triều Rôma bằng việc vạch rõ 15 căn bệnh cần chữa trị. Ngài đã nhấn mạnh căn bệnh đầu tiên là cao ngạo cho mình là muôn năm, là bất diệt, là không thể thay thế và căn bệnh cuối cùng là lòng háo danh và tham lợi. Năm 2015, dịp Giáng Sinh này, Ngài tiếp tục củng cố cơ chế ấy bằng 12 cặp đức tính cần thiết đối với những đấng bậc trong vai vị lãnh đạo. Cặp đức tính đầu tiên là “Tinh thần truyền giáo và thái độ mục vụ trong sự sáng tạo và tình cống hiến (Missionary and pastoral spirit) và cặp cuối cùng là trở nên những người đáng tín nhiệm và biết sống tiết chế, điềm đạm (Trustworthiness and sobriety).
Có thể nói vị cha chung Giáo Hội đã và đang thực thi vai vị ngôn sứ. Năm ngoái Ngài dùng lời “để nhổ, để lật, để hủy, để phá” và năm này là “để xây và để trồng” (x.Gr 1,10). Tuy nhiên cần lưu ý ở đối tượng mà Ngài muốn nhắm đến đó là các vị trong vai vế lãnh đạo Giáo Hội.
Phần lý đoán:
Phải chăng Đức Thánh Cha Phanxicô đồng cảm với cha ông chúng ta “mạnh ở tướng chứ mạnh gì quân.” Để Giáo Hội ngày càng thánh thiện và tinh tuyền thì mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận không chỉ yêu mến, vâng lời các đấng bậc chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo (x.GLCG câu 269) mà còn phải biết nỗ lực thanh tẩy và hiệp xây các linh mục và giám mục để các ngài ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước.
Giáo Hội Công giáo Việt Nam đang sống năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội. “Mạnh ở tướng chứ mạnh gì quân.” Để cho nước nhà được phát triển trong công lý, hòa bình và thịnh vượng, thiết nghĩ rằng việc chọn lựa người có tài và có đức để lãnh đạo đất nước là bổn phận của tất cả mọi người công dân mà trong niềm tin thì các đấng bậc trong Giáo Hội Việt Nam phải là những người thuộc nhóm đi tiên phong, vì các ngài phải là những công dân gương mẫu cách nào đó.
Hy vọng rằng đôi dòng lý đoán ở trên không mắc quá nhiều sai lầm. Nếu còn một vài điểm lỗi, xin lượng thứ và xin tận tình bổ túc, sửa sai. “Nhân vô thập toàn.”
Lão Ngu Ni

Không có nhận xét nào: