Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ ngày 23/12

NGÀY 23 THÁNG 12
MÙA VỌNG
Ml 3, 1-4. 23-24; Lc 1, 57-66
BÀI ĐỌC: Ml 3, 1-4. 23-24
1 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Đức Chúa các đạo binh phán. 2 Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. 4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.
23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. 24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.”
ĐÁP CA: 24
Đ. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc
. (Lc 21, 28)
4 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. 5ab Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
8 Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, 9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.
10 Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ Giao Ước và lề luật Chúa. 14 Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, là Đá Tảng góc tường của tòa nhà Giáo Hội. Xin ngự đến và cứu độ con người, Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Hall.
TIN MỪNG: Lc 1, 57-66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá hương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.”61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
PHẢI GIÀU RỒI TRỞ NÊN NGHÈO
CHO ANH EM GIÀU
Tác giả Luca hữu ý ghi hai trình thuật về ngày Sinh Nhật của ông Gioan Bt và ngày Sinh Nhật của Đức Giêsu song đối với nhau, để làm nổi bật Gioan Bt ra đời được vinh hiển là nhờ cuộc đời của ông được tham chiếu song đối với cuộc đời của Đức Giêsu. Ta hãy so sánh ngày Sinh Nhật của Gioan và ngày Sinh Nhật của Đức Giêsu:
Khi đã so sánh ngày Sinh Nhật của ông Gioan và của Chúa Giêsu như trên, cho ta hai xác tín:
1- Từ khi Đức Giêsu xuất hiện trong Đền Thờ, Chúa Cha chỉ nhận Con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ là Maria và Giuse, cũng là Con Đấng Tối Cao, Ngài không nhận con đầu lòng của loài người nữa, đó là lý do tác giả Luca không cho thấy bé Gioan được dâng vào Đền Thờ. Nói cách khác, ai muốn dâng mình cho Thiên Chúa, người ấy phải được kết hợp trong Chúa Giêsu, nên một của lễ mới trong Hy Tế của Ngài, mới được Chúa Cha chấp nhận (x Ga 4, 23-24).
2- Ngày Sinh Nhật của Gioan Bt vinh quang hơn ngày Sinh Nhật của Đức Giêsu, bởi vì Đức Giêsu vốn dĩ là Đấng giàu có, nhưng Ngài sinh ra trong cảnh nghèo khó, đó là dấu Ngài đã chia sẻ hết cho Gioan, để Gioan được giàu có, còn Ngài thì chấp nhận thân phận nghèo khó. Đức Giêsu đã sống yêu thương một cách cụ thể như thế, để Ngài dạy chúng ta phải bắt chước Ngài, vì thế thánh Phaolô nói: “Làm sao anh em phải giàu có như Đức Giêsu, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài” (2Cr 8, 9).
Vậy, ngày Con Đấng Tối Cao vào đời để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Malaki đã báo trước Đấng Mêsia đến để thanh tẩy: “Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc.” (Ml 3, 2-3a: Bài đọc)
“Ngài như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt”:
a- Ngài tự thanh tẩy chính mình, từ Đấng vốn dĩ là giàu sang, quyền uy, Ngài trở thành người nghèo khó như một nô lệ để làm cho loài người được giàu có.
b- Nhất là Ngài thanh tẩy tội lỗi loài người, đan cử như tư tế Dacarya, vì không tin vào quyền năng của Chúa cho vợ chồng ông trong tuổi già mà sinh con, nên đã bị phạt câm, thì nhờ Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Cha trên trời mở miệng cho ông Dacarya ca tụng Chúa vào ngày thứ tám con ông được lãnh phép Cắt Bì (x Lc 1, 64: Tin Mừng). Đây là dấu chỉ vào ngày thứ tám Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài mới thực sự thanh tẩy tội loài người. Đan cử như ông sĩ quan Roma thi hành bản án tử tòa đã ra cho Ngài, thì chính lúc Ngài bị đâm, nước và máu từ tim Ngài dốc ra, đã làm cho miệng ông này bật lên lời tuyên xưng Đức Tin: “Người này đích thực là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39). Đây là lời tuyên xưng Đức Tin đầu tiên của loài người. Thực vậy, trong suốt Tin Mừng Marco, không có ai, kể cả các môn đệ theo Đức Giêsu, luôn thắc mắc: “Thầy mình là ai?” (x Mc 4, 41). Tức là cả các môn đệ cũng bị câm về Thầy, mà Đức Giêsu đã cho mọi người biết: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3).
Chính những người được Đức Giêsu thanh tẩy như thế, họ “sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. Lễ vật của Giuđa và của Giêrusalem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước” (x Ml 3, 3b-4: Bài đọc). Đây là những người đã đáp ứng Lời Đức Giêsu kêu gọi: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”(Lc 21, 28: Đáp ca). Chúng ta hãy cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho mọi người được ơn cứu độ: “Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, là Đá Tảng góc tường của tòa nhà Giáo Hội. Xin ngự đến và cứu độ con người, Chúa đã lấy đất mà dựng nên” (Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Làm sao anh em phải giàu có như Đức Giêsu, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài (2Cr 8, 9).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: