Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Thi ca _ biển thương xót

BIỂN THƯƠNG XÓT
Biển Thương Xót trào dâng ngập ngụa, Nhảy vào đi và ôm thế giới vào theo!
M.A.St
Nếu có lần tâm tư nặng trĩu,
Chẳng biết tìm bám víu vào đâu,
Thì này đây Chúa ngự ở nhà chầu
Đang mở rộng cõi lòng Thương Xót.
Máu nước tự tim Ngài trào vọt,
Thứ tha, thanh luyện, nuôi sống, ủi an.
Hãy đến, vì Ngài đã hứa ban
Sự an nghỉ thay sầu thương vác nặng.
Nếu có lần tâm tư cay đắng
Vì người nhà hư hỏng xấu xa
Hãy đến và cầu khẩn thiết tha:
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!”
Hãy phó dâng họ, cả hồn lẫn xác,
Cho lòng Thương Xót Chúa vô cùng.
Trong Trái Tim Ngài rất mực khoan dung
Các tội nhân lại được dành chỗ nhất.
Nếu có lần bạn sầu bi u uất
Thấy tội đời tràn ngập dương gian
Hãy đến với Ngài, chia sẻ, ủi an,
Dâng mật ngọt thay cho niềm đắng đót.
Hãy nguyện làm sứ đồ của Lòng Thương Xót
Bằng chứng từ, bằng cách sống với nguyện cầu.
Trong nhà, ngoài ngõ, bất cứ nơi đâu,
Đều làm chứng cho lòng Thương Xót Chúa.
Biển Thương Xót trào dâng ngập ngụa,
Nhảy vào đi và ôm thế giới vào theo!
M.A.St

Không có nhận xét nào: