Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

5 phút cho Chúa _ kiên trì cầu nguyện

08/10/15                                                      THỨ NĂM TUẦN 27 TN
                                                                                           Lc 11,5-13
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10)
Bạn hãy tiếp tục kiên trì gõ cửa, tìm kiếm ý Chúa trong đời.
Suy niệm: Ngày kia thánh Clémant Hofbauer vào một quán ăn để xin giúp đỡ cho các cô nhi. Thấy vậy, một người đang đánh bài chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài. Ngài lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, rồi bình thản nói: “Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các em cô nhi của tôi đâu?” Ông này há mồm kinh ngạc, xin lỗi, rồi vui vẻ dốc hết túi tiền tặng ngài. Nhờ kiên trì, thánh nhân rốt cuộc đã đạt được ước nguyện. Đức Giê-su dạy khi cầu nguyện, ta cũng cần kiên trì tin tưởng, cho thấy lòng chân thành cũng như phó thác tuyệt đối nơi Chúa. Ngài hứa rằng chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời ta cầu xin, nhưng theo cung cách khôn ngoan, nhân hậu của Ngài. Vậy mà nhiều lần chúng ta vội vàng thất vọng, cho rằng Ngài thinh lặng, làm ngơ.
Mời Bạn: Lắm lúc gặp các biến cố xảy ra không như mong muốn, bạn cảm thấy Chúa chẳng thương, hay chẳng có Chúa. Những lúc ấy, bạn nhìn lại xem mình đã phó thác cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay đang cố nài ép Chúa làm theo ý mình? Bạn hãy tiếp tục kiên trì gõ cửa, tìm kiếm ý Chúa trong đời. Ngài không ban hay chưa ban vì những lý do chỉ mình Ngài biết, vì Ngài thông biết, thấy trước mọi sự.
Sống Lời Chúa: Tôi tập kiên trì cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, khi được nhận lời cũng như lúc chưa được, để thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn lắng nghe và nhân hậu nhận lời con cầu xin theo cung cách của Chúa. Xin dạy con đừng bao giờ nản lòng trước những thất bại, nhưng kiên trì tìm kiếm, gõ cửa vì “ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.” Amen.

Không có nhận xét nào: