Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ tứ phương thiên hạ không xa


THỨ HAI TUẦN 1 MV                                                               Mc 16,15-20
03/12/07                                                    Th. Phanxicô Xaviê, linh mục
TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ KHÔNG XA
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Báo Hiệp Thông số 39 tường thuật sự kiện bác sĩ Phanxicô Trần Hữu Ngạn, nguyên giám đốc Bệnh viện Phong Qui Hoà (1985-2001), gia nhập Kitô giáo năm 2004. Ông đã nhận xét đời sống của các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tận tâm phục vụ các bệnh nhân phong đã tác động sâu xa đến hành trình theo Chúa của mình: “Nhiều năm sống và làm việc bên cạnh các nữ tu… mới biết họ có một lẽ sống đặc biệt. Họ chấp nhận cuộc sống khổ hạnh, tự nguyện làm những việc thiện một cách âm thầm để phục vụ những người bất hạnh.” Với các chị, “tứ phương thiên hạ” không ở đâu xa, mà là bệnh viện với các bệnh nhân, nhân viên, bác sĩ mà các chị gặp gỡ hằng ngày. Tin Mừng đã và đang được loan báo qua những cử chỉ nhân ái và bằng đời sống siêu thoát của các chị.
Mời Bạn: “Hội Thánh tồn tại nhờ việc truyền giáo tựa như ngọn lửa có nhờ việc lửa cháy” (Emil Brunner). Nếu không loan báo Tin Mừng cho người anh em thì Hội Thánh hay bất cứ đoàn thể, giáo xứ, hội dòng nào… chẳng có lý do gì để tồn tại. Chính việc hăng hái truyền giáo cho thấy sức sống và sự trưởng thành của Hội Thánh hoặc đoàn thể...
Chia sẻ: : Giáo xứ, đoàn thể, hội dòng, nhóm… tôi làm gì để loan báo Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Thăm viếng hay bày tỏ một cử chỉ nhân ái với người ngoại giáo lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng cao cả. Xin giúp chúng con ghi nhớ và thực hiện hằng ngày, bằng những cử chỉ nhân ái và đời sống siêu thoát với danh lợi của chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: