Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ bé nhỏ như trẻ thơ


1/10/15                                     THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su                                            Mt 18,1-5
BÉ NHỎ NHƯ TRẺ THƠ
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Têrêxa nên thánh "bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả các hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói, và làm mọi việc bé nhỏ nhất với lòng yêu mến."
Suy niệm: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su là vị thánh trẻ nhất (24 tuổi) được tôn vinh danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Lý do nào khiến thánh nhân được vinh dự chen vai thích cánh cùng các bậc thầy lừng danh về tu đức trong Hội Thánh? Thưa, vì chị đã để lại cho các tín hữu một con đường nên thánh đơn sơ, trong tầm với của mọi người, quen được gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường thơ ấu ấy gồm có hai bước: trước hết là yêu mến dâng trọn con người mình, như một đứa trẻ, trong cánh tay Chúa nhân lành; thứ đến là chứng tỏ lòng yêu mến ấy "bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả các hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói, và làm mọi việc bé nhỏ nhất với lòng yêu mến" (Th. Tê-rê-xa).
Mời Bạn: "Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu mến" (Th. Tê-rê-xa). Chắc chắn mỗi ngày bạn có rất nhiều cơ hội nên thánh dần dần qua những hy sinh yêu thương nhỏ bé như vậy.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm như chị thánh Tê-rê-xa: "Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của Hội Thánh để cứu rỗi thế gian."
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phó thác tin tưởng nơi Cha nhân lành như trẻ thơ. Vâng theo lời Chúa và theo mẫu gương của Chúa, thánh Tê-rê-xa cũng đã đi con đường thơ ấu thiêng liêng ấy. Xin cho con cũng tập tành bước đi trên con đường thơ ấu này.

Không có nhận xét nào: