Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Một chút suy tư _ lá thư tình Chúa gửi cho bạn


LÁ THƯ TÌNH
Chúa gửi cho bạn
Và đây là câu hỏi của Cha: Con có muốn làm con của Cha không?
Con yêu dấu,
Có lẽ con không biết Cha, nhưng Cha biết rõ con, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Cha thấu suốt từ xa. (Tv 139,1-2)
Vì Cha sáng tạo con theo hình ảnh của Cha, (Stk 1,27) con thuộc dòng dõi của Cha. (Cv 17,28)
Xương cốt con, Cha không lạ lẫm gì, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều đã ghi trong sổ sách Cha, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139,15-16)
Cha đã định cả giờ con sinh và nơi con ở. (Cv 17,26)
Cha biết các kế hoạch Cha định làm cho con, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để con có một tương lai và một niềm hy vọng. (Gr 29,11)
Suy tư của Cha về con nhiều vô số, như cát trên bãi biển. (Tv 139, 17-18)
Vì con, Cha sẽ nhảy múa tưng bừng. (Xp 3,17)
Khi lòng con tan vỡ, Cha ở gần bên.  (Tv 34,19)
Như mục tử chăn giữ đàn chiên, Cha ẵm con kề bên trái tim Cha (Is 40,11)
Một ngày kia, Cha sẽ lau sạch nước mắt con. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ cho con nữa. (Kh 21,4)
Đến như chính Con Một, Cha cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì con. (Rm 8,32)
Và đây là câu hỏi của Cha: Con có muốn làm con của Cha không? (Ga 1,12-13)
Cha đang chờ đợi con (Lc 15,11-32)
                                                                 Yêu con,
                                                             Cha của con,
                                                   Thiên Chúa Toàn Năng.


Không có nhận xét nào: