Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

5 phút cho Chúa _ để Lời Chúa là sức sống

CHÚA NHẬT: 05-10-2014
Mt 21, 33-43
ĐỂ LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG...
“Thiên Chúa đã lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh lợi” (Mt 21, 43)
Hãy ý thức mình là người được Chúa yêu thương để sống xứng đáng với tình yêu đó.  
Suy niệm: Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại dụ ngôn những tá điền sát nhân để chúng ta thấy được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài và thái độ vô ơn của những người được yêu thương. “vườn nho” trong cựu ước là hình ảnh dân Israel nhưng “vườn nho” trong dụ ngôn hôm nay là “Nước Thiên Chúa” Chúa Giêsu dùng những động từ: rào giậu xung quanh, xây tháp, khoét bồn... cho thấy Thiên Chúa- chủ vườn nho rất quý chuộng nhưng vì tình thương nên Ngài mới giao cho các tá điền.
Đến mùa hái nho, ông chủ sai các đầy tớ đến thu hoa lợi nhưng các tá điền đánh đập giết các đầy tớ, cuôí cùng họ giết luôn cả con trai ông chủ. Đây rõ là một thái độ vong ân bội nghĩa, một tội ác tài trời. Thiên Chúa cũng quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta như vườn nho của Chúa, nhưng chúng ta làm Chúa thất vọng khi không sinh hoa lợi tức là làm theo thánh ý Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Hãy luôn tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành chúng ta đã nhận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mình là người được Thiên Chúa yêu thương để chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu đó. Amen.

Không có nhận xét nào: