Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Một chút suy tư _ mùa chay

CHÚT SUY TƯ VỀ MÙA CHAY
Mùa chay là cơ hội quý báu đối với mỗi người Ki-Tô hữu, giúp chúng ta có một khoảng lặng để tập sống, để lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy.
Gp. Long Xuyên
Mỗi năm khi bước vào mùa chay, chúng ta thường nhắc đến việc ăn năn sám hối, tưởng nhớ cái chết vì tình yêu của Chúa Giê-Su. "Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối" (AC 27). Tin mừng chúng ta được nghe trong mùa chay, thường liên quan đến việc sám hối, ăn chay,… Tôi cũng xin chia sẻ một vài suy nghĩ của mình vê mùa chay năm nay, với ý hướng mùa chay cùng với lời Chúa, sống và làm chứng nhân theo tin mừng của Ngài.
Tập sống nhỏ bé. Trong xã hội với nhiều ganh đua như hôm nay, chắc hẳn mọi người đều muốn mình có một chỗ đứng vững trong xã hội này, hiếm có ai bằng lòng với hiện tại. Nhưng đó cũng là điều hợp lẽ tự nhiên, quan trọng là chúng ta thực hiện ước muốn của mình như thế nào thôi. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18, 4). Chính lời Chúa đã đảm bảo với chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng chẳng có lý do gì để lo sợ hay nghi ngại về lời Chúa.
Sống thinh lặng trong lời Chúa. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14:23). Thinh lặng chứ không phải là im lặng, hay không nói gì; nhưng là suy tư trong Chúa, lắng nghe và hành động theo lời Chúa. Lời Chúa và hành động của chúng ta sẽ là minh chứng cụ thể cho tình yêu chúng ta dành cho Chúa. Trong cả tư tưởng, lời nói hay việc làm của chúng ta, đều có thể nhân danh đức Ki-Tô được. Lời Chúa còn là ngọn đèn, kim chỉ nan cho chúng ta nữa, “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Mt 15,5).
Sống tinh thần quảng đại. Không phân biệt sang hèn, giàu nghèo; ai cũng cần có một tấm lòng quảng đại, bao dung với tất cả mọi người. Quảng đại trong việc cho đi, như lời Chúa có nói, "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35). Cũng cần quảng đại trong cả việc tha thứ, nếu chúng ta tha thứ cho người khác, thì người khác cũng sẵn lòng tha thứ những lỗi lầm của mình. "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Nếu một sự tha thứ không có giới hạn, tha thứ không vì mục đích, đó mới là một sự tha thứ hoàn hảo.
Mùa chay là cơ hội quý báu đối với mỗi người Ki-Tô hữu, giúp chúng ta có một khoảng lặng để tập sống, để lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy. Một mùa chay đang gần kề, hãy nhớ lại lời Chúa dạy, hãy biết học hỏi và sống đúng với tinh thần chay tịnh. Ước chi mùa chay này thật ý nghĩa đối với tất cả mọi người, để sống trong tình yêu của Chúa Giê-Su khổ nạn và phục sinh.
Lưu Hành. Gp Long Xuyên.

Không có nhận xét nào: