Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

5 phút cho Chúa _ khiết tịnh vì Nước Trời


16/08/13 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Th. Têphanô Hungari          Mt 19,3-12
KHIẾT TỊNH VÌ NƯỚC TRỜI
“Có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” (Mt 19,12)

Giữa một xã hội xem đời sống độc thân, son sẻ là đáng hổ thẹn, các linh mục tu sĩ cũng tự nguyện sống độc thân để... dành trọn cuộc đời mình phục vụ Tin Mừng.
Suy niệm: Nền văn hóa hưởng thụ hôm nay không chỉ khuyến khích tiêu xài và lệ thuộc vào vật chất, mà còn cám dỗ người thời đại quan niệm đơn giản tình dục như một thứ trò chơi, một món hàng thuận mua vừa bán! Trào lưu tôn thờ bản năng tính dục cùng với sự thờ ơ nơi mỗi người đang làm đảo lộn giá trị đạo đức của nhiều cá nhân và gia đình, gây nên mọi thứ vi phạm luân lý và khinh thường đời sống độc thân. Trong bối cảnh này, đời sống độc thân của các linh mục tu sĩ thật quý giá, vì đời sống đó minh chứng họ muốn bước theo sát Chúa Kitô và cho thấy trước cuộc sống mai sau. Như Đức Giêsu Kitô, Đấng tự nguyện sống đời độc thân để trọn vẹn cho sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa một xã hội xem đời sống độc thân, son sẻ là đáng hổ thẹn, các linh mục tu sĩ cũng tự nguyện sống độc thân để nên giống Thầy mình dành trọn cuộc đời mình phục vụ Tin Mừng. Trong cuộc sống mai sau người ta sẽ không lấy vợ lấy chồng (Mc 12,25), những người sống đời thánh hiến đã tiên báo cho cuộc sống mai sau đó bằng đời sống độc thân ngay ở đời này. Một cuộc sống như thế không phải dễ hiểu, nhưng chỉ dành cho những ai được ơn để hiểu.
Mời Bạn: Trong xã hội đề cao hưởng thụ này, bạn có cảm nghiệm được lời chứng của các linh mục tu sĩ khi họ sống độc thân để theo sát Chúa và tự do phục vụ Tin Mừng không? Bạn có cầu nguyện cho họ không?
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện và khích lệ các tu sĩ mỗi khi có dịp gặp gỡ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho các linh mục, tu sĩ của Chúa ơn trung thành trong đời thánh hiến.

Không có nhận xét nào: