Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

5 phút cho Chúa _ để trẻ em đến với Chúa


17/08/13 THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Mt 19,13-15
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA
Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)
Để trở nên như trẻ nhỏ trước mắt Thiên Chúa, phải có những tiêu chuẩn của Tám Mối Phúc Thật.  
Suy niệm: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su nói Nước Trời thuộc về những người hiền lành, nghèo khó, trong sạch… nhưng lại không nói rõ đó là những ai, thuộc lứa tuổi nào. Còn ở đây Chúa cho biết rõ: “Nước Trời thuộc về những người giống như các trẻ nhỏ”. Do đó, để trở nên như trẻ nhỏ trước mắt Thiên Chúa, phải có những tiêu chuẩn của Tám Mối Phúc Thật. Quả thật, trẻ nhỏ bất luận là da trắng, da vàng hay da đen đều dễ thương vì những nét hiền lành, trong sách nhân ái… Tiếc thay, những nét dễ thương ấy lắm khi đã sớm biến mất trên những khuôn mặt còn măng sữa, bởi vì biết bao người đang ngăn cản chúng đến với Chúa bằng bạo lực, dâm ô, gian dối tham lam, ích kỷ… Chúa nói những người làm như thế đáng phải cột cối đá vào cổ mà quăng xuống biển để khỏi làm gương xấu cho trẻ nhỏ nữa.
Mời Bạn: Kiểm điểm và thanh lọc những gì có thể gây gương xấu: - nơi bạn: lời nói, hành động, tác phong; - nơi gia đình bạn: sách báo, hình ảnh, những chương trình TV xen lẫn những cảnh bạo lực dâm ô… Và bạn hãy hướng dẫn con em biết cách tự bảo vệ trước những gương xấu ngoài xã hội.
Nói riêng với các thiếu nhi: Các em cương quyết bảo vệ sự đơn sơ trong trắng của mình bằng cách luôn luôn nói “không” với điều xấu. Nhớ lời thánh trẻ Đa-minh Xa-vi-ô: “Thà chết chứ không phạm tội”.
Sống Lời Chúa: Nỗ lực đấu tranh để xoá bỏ những gương xấu cho trẻ nhỏ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù tuổi đời con là bao đi nữa, xin cho con luôn sống tinh thần trẻ thơ trước nhan Chúa.

Không có nhận xét nào: