Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ đến để kiện toàn


12/06/13 THỨ TƯ TUẦN 10 TN
MT 5,17-19
ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các Ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,17-18)
Suy niệm: Lập trường của Chúa Giê-su đối với luật Môsê và lời các tiên tri, nghĩa là đối với Cựu ước, là “không phá đổ, nhưng kiện toàn”. Bằng cách:
+ Lề luật phải phục vụ con người đồng thời giúp con người tìm về thánh ý Thiên Chúa được gói ghém trong đó. Trong Cựu Ước, luật đã bị méo mó do cách giải thích quá tỉ mỉ và nặng hình thức của Pharisiêu và kinh sư. Lề Luật, thay vì diễn tả giao ước tình thương lại trở thành gánh nặng, thay vì phục vụ lại đè bẹp con người.
+ Luật không dựa vào mặt chữ bên ngoài, nhưng hệ tại tấm lòng bên trong - luật được nâng lên tầm cỡ Tin Mừng - con người có được vào Nước Trời hay không, tuỳ thuộc vào việc tuân giữ luật đó: luật Tình yêu.
Mời Bạn: Việc thực hành lề luật phải được hướng dẫn bởi lòng yêu mến, là cốt mốc chỉ đường, dẫn ta đến chỗ sống chan hoà với Chúa và với anh em, đó là cách sống luật của người kitô hữu mà Chúa muốn.
Chia sẻ: Kiểm điểm lại việc giữ luật Hội Thánh của bạn. Bạn đi lễ ngày Chúa nhật, giữ các giáo luật vì tình yêu hay chiếu lệ?
Sống Lời Chúa: Sắp đặt công việc để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật với tâm hồn vui tươi thay vì miễn cưỡng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin khắc ghi lề luật tình yêu Chúa vào tận trái tim con để đời con hết cằn cỗi, khô khan.

Không có nhận xét nào: