Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Sống đức tin _ nhiều lối đi, nhưng chỉ có một đường

Nhiều lối đi, nhưng chỉ có một đường
Ai là người khôn ngoan thì đừng nói suông, nhưng hãy dùng những hành vi tốt lành mà biểu lộ sự khôn ngoan của mình. Ai là kẻ khiêm tốn thì đừng làm chứng về mình, nhưng hãy để người khác làm điều ấy. 
Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Anh em thân mến, con đường đưa chúng ta đến ơn cứu độ chính là Đức Giê-su Ki-tô. Người là Thượng Tế hiến dâng của lễ thay cho chúng ta, là Đấng bảo trợ và cứu giúp chúng ta, loài phàm nhân yếu đuối.
Nhờ Người, chúng ta ngước mắt nhìn trời cao; nhờ Người, chúng ta được chiêm ngắm, như trong một tấm gương, Thánh Nhan tinh tuyền và cao cả; nhờ Người, con mắt tâm hồn chúng ta được mở ra; nhờ Người, tâm trí ngu muội và u tối của chúng ta được chiếu sáng; nhờ Người, Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta được hiểu biết một phần nào những mầu nhiệm vĩnh cửu. Nói thế, vì Đức Giê-su là phản ánh vẻ huy hoàng của Thiên Chúa; Người được thừa hưởng danh hiệu cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.
Vậy thưa anh em, như những chiến binh, chúng ta hãy đem hết sức ra mà chiến đấu, dưới quyền chỉ huy không bao giờ sai phạm của Người.
Hãy xem những chiến binh đang ở dưới quyền các vị lãnh đạo của chúng ta: khi thi hành các mệnh lệnh, họ có tinh thần kỷ luật, và thái độ sẵn sàng tùng phục đáng quý như thế nào! Đâu phải tất cả đều là tổng tư lệnh, là tiểu đoàn trưởng, là đại đội trưởng hay trung đội trưởng, v.v.; thế nhưng mỗi người phải tuỳ theo cấp bậc và cương vị của mình mà thi hành mệnh lệnh của vua và các vị lãnh đạo. Cấp trên không thể đứng vững nếu không có cấp dưới, ngược lại cấp dưới cũng chẳng là gì nếu không có cấp trên. Mọi cấp bậc phải hoà hợp với nhau, như thế mới có lợi.
Chúng ta cũng hãy xem ví dụ về thân thể. Đầu mà không có chân thì chẳng là gi cả, chân không có đầu cũng vậy. Các bộ phận nhỏ nhất trong thân thể chúng ta cũng đều cần thiết và có ích cho toàn thân; hơn nữa, tất cả đều hoà hợp và cùng hướng về một mục tiêu là làm cho toàn thân được mạnh khoẻ.
Vậy chúng ta hãy bảo toàn sức sống của thân thể Đức Ki-tô mà chúng ta là thành phần: mỗi người hãy phục tùng người khác, tuỳ theo đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho họ.
Người mạnh hãy bênh vực kẻ yếu, kẻ yếu hãy trọng kính người mạnh; người giàu hãy rộng tay với kẻ nghèo, kẻ nghèo hãy ca ngợi Thiên Chúa vì Người đã ban cho mình được có kẻ đỡ đần trong cơn túng thiếu. Ai là người khôn thì đừng nói suông, nhưng hãy dùng những hành vi tốt lành mà biểu lộ sự khôn ngoan của mình. Ai là kẻ khiêm tốn thì đừng làm chứng về mình, nhưng hãy để người khác làm điều ấy. Ai là người sống khiết tịnh thì đừng vênh vang tự đắc; kẻ ấy phải biết rằng có một Đấng ban cho mình ơn tiết dục.
Vậy thưa anh em, chúng ta hãy ngẫm xem chúng ta được dựng nên bằng gì, rồi khi sinh ra, chúng ta là ai và là người như thế nào. Thiên Chúa, Đấng tác tạo và dựng nên ta đã kéo ta ra khỏi cõi âm tăm tối nào mà đưa vào chốn dương gian của Người. Chính Người đã dọn sẵn cho ta bao nhiêu phúc lộc, trước khi chúng ta ra đời.
Chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa tất cả những điều ấy, nên ta phải cảm tạ Người vì mọi ân phúc Người đã ban. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Không có nhận xét nào: