Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Một chút suy tư _ vui lên trong Chúa

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở  
Ngày 21 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Amstrong và Adrian khi đáp xuống mặt trăng, ông Amstrong cắm bảng ghi câu Tv 19,2: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm”, rồi gởi điện về trái đất, cho biết chuyến bay của các ông bình an; còn ông Adrian thì trân trọng mở hộp Mình Thánh cung kính rước Chúa vào lòng.
Lm Đinh Quang Thịnh

Vậy tất cả những ai đã được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, hãy cất lời ngợi khen Chúa: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34,2-7).

Không có nhận xét nào: