Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Sống đức tin _ phải bắt đầu từ chính mình

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH 
Thánh Ignatio Loyola đã viết: “Nếu không được bắt đầu từ chính mình thì mọi ý định làm cho người khác nên tốt hơn đều chỉ làm uổng phí thì giờ một cách vô ích mà thôi.” Điều này dĩ nhiên không có nghĩa là người ta phải trở nên hoàn hảo trong mọi sự trước khi ra tay nâng đỡ những người khác, nhưng có nghĩa là bạn phải biết những khuyết điểm của chính mình và phải thực tâm sửa đổi chúng ngay cả trong khi đang cố gắng giúp người khác sửa đổi.
“Sao? Ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà trong mắt mình thì lại không để ý! Hay làm sao ngươi nói được với anh em ngươi: ‘Nào! Anh để tôi kéo đàm nơi mắt ra cho.’ Mà kìa cái xà trong mắt ngươi? Đồ giả hình, hãy kéo xà khỏi mắt mình trước đã, đoạn ngươi sẽ trông rõ mà kéo dằm rak hỏi mắt anh em ngươi.” (Mt 7,3-5)
* Lạy Chúa, xin giúp con bắt đầu làm cho người khác nên tốt hơn từ việc cải thiện chính mình; và xin giúp con một khi đã biết bắt đầu từ chính mình thì cũng phải biết là con không được dừng lại ở đó.

Không có nhận xét nào: