Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Sức khỏe _ xoa bóp bàn tay và sức khỏe


 MUỐN KHỎE MẠNH,
HÃY XOA BÓP BÀN TAY  
Bàn tay là phần mở rộng của bộ não và tất cả các bộ phận trên cơ thể của bạn:
Vì vậy, hãy thường xuyên xoa bóp tất cả các phần của bàn tay để có một cơ thể khỏe mạnh toàn diện!

Không có nhận xét nào: