Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Một chút suy tư _ tấm lòng nhân ái


TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Hãy ngắm bức ảnh và suy nghĩ về nó... khi bạn than phiền về đồ ăn thức uống của mình, về những thứ ăn được mà bạn lãng phí chúng hàng ngày... đang khi lắng nghe lời Chúa dạy:
Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." (Mt 25,34-36)
Hãy chia sẻ tấm ảnh này đến với tất cả mọi người. Mỗi sự chia sẻ đều là hành động cứu lấy trẻ em đói nghèo trên thế giới.

Không có nhận xét nào: