Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Một chút suy tư _ tình bạn chân thật

TÌNH BẠN CHÂN THẬT
Trong cuộc vui đâu biết... AI... LÀ... BẠN,
Lúc hoạn nạn mới biết... BẠN... LÀ... AI
Làm sao đây để nhận biết tình bạn chân chính?
Hy sinh, quên mình là dấu chỉ Thầy Giêsu đã dạy chúng ta:
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,12-13)

Không có nhận xét nào: