Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

MỘT CHÚT SUY TƯ

MUỐN ĐI XA HAY ĐI MAU?
Một thương gia thành đạt đến một trường đại học nổi tiếng để ghi tên cho con mình theo học. Khi xem qua danh mục các môn học, ông lắc đầu, lưỡng lự: “Con tôi phải học tất cả những môn này sao?”, rồi ông hỏi thầy chủ nhiệm: “Thầy không thể rút ngắn hơn sao? Nó muốn mau ra trường”.
“Dĩ nhiên cậu ấy có thể theo một khoá ngắn hơn”, thầy chủ nhiệm trả lời, “nhưng tất cả là tùy ở chỗ cậu ấy muốn thành người như thế nào. Thiên Chúa tạo ra cây sồi trong 20 năm, nhưng Ngài chỉ cần 2 tháng để tạo ra một cây bí”.
Những con đường tắt luôn hấp dẫn chúng ta, và ta được tự do chọn lựa con đường dễ hay khó; nhưng cũng như cây sồi không trưởng thành trong một đêm, con người không lớn lên trong một ngày. 
 "Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em: hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người." (1Tx 5,14)

Không có nhận xét nào: