Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Một chút suy tư _ sao không dự tiệc ở tòa bạch ốc?

SAO KHÔNG DỰ DẠ TIỆC  
Ở TÒA BẠCH ỐC?
Từng quyết định, mỗi chọn lựa, đều hết sức quan trọng, vì chúng ta là những gì mình chọn lựa.  
Một ngày nọ, James A. Michener, một nhà văn danh tiếng của Hoa kỳ, được tổng thống Eisenhower mời dự một dạ tiệc tại tòa Bạch ốc ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng nhà văn viết thư từ chối, đại ý: “Thưa tổng thống, ba ngày trước khi được thư tổng thống, tôi lại được một trường trung học nhỏ mời dự bữa ăn tối. Đó cũng là dịp tôi được nói ít lời tỏ lòng biết ơn một vị giáo sư đã dạy tôi ở ban trung học, là người tôi hết sức kính mến. Tôi nghĩ rằng, trong buổi dạ tiệc ở dinh tổng thống, tôi có mặt hay không cũng không quan trọng gì, nhưng nếu tôi vắng mặt ở buổi tiếp tân của trường trung học ở đây, tôi chắc giáo sư của tôi sẽ buồn lắm.”
Khi nhận được thư từ chối, tổng thống Eisenhower liền trả lời rằng: “Trong một đời người, chúng ta có thể có đến mười lăm hay mười sáu ông tổng thống, nhưng không dễ gì có được một vị giáo sư đáng kính mến như vậy.”
Nhà văn Michener và tổng thống Eisenhower mới đầu thì muốn những điều khác nhau, nhưng rồi lại gặp nhau ở một tấm lòng tôn sư trọng đạo. Phong cách sống của cả hai đều coi trọng những điều có giá trị vĩnh cửu hơn những phù hoa chóng qua, xứng bậc quân tử.
Từng quyết định, mỗi chọn lựa, đều hết sức quan trọng, vì chúng ta là những gì mình chọn lựa. Đâu là ưu tiên một của tôi khi chọn lựa?  
Sự thậttình yêu là hai tiêu chí lớn cho các chọn lựa của Chúa: “Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 145,13). Vì thế mà công thức để tôi trở nên con Thiên Chúa cũng rất đơn giản: “Tôi có thành tín trong mọi lời tôi nói, đầy yêu thương trong mọi việc tôi làm không?”

Không có nhận xét nào: