Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Truyền giáo _ trong thời đại @

TRUYN GIÁO TRONG THI ĐI @

Đi din nhà tôi là tim internet. Ngày ngày có khong hơn mt chc thanh niên đ tui chng 18-22 ngi trước máy tính say xưa chơi game. Bên nhà tôi nhìn sang và tôi t hi : game là gì mà sao chúng mê mn quá ? Ti sao chúng c vùi đu vào tng ngày, tng gi như vy, ri tương lai ca chúng s đi v đâu?  Tôi thc mc nhưng cũng tò mò hc cách x dng và tìm hiu tng nickname ca chúng.  Ri tôi cũng chn cho mình mt nickname tht kêu: «Babyphươnghng1992@yahoo.com ».
Cuc sng ca tôi rt bn rn, tôi phi làm vic ngoài công xưởng t 7 gi sáng đến 5 gi chiu, ri t 5 gi đến 8 gi ti, tôi phi dn dp, chăm sóc gia đình, đc kinh ti và tham gia hai bui hc ti trong tun vào th ba (gi chia s Li Chúa) và th năm (lp truyn giáo).  Khi mi người bt đu đi ng li là lúc tôi ngi vào máy vi tính đ làm công tác truyn giáo cho nhng thanh niên mà tôi gi là « lông bông » sng không đnh hướng.  Tôi bt đu « chát » vi nhng đi tượng tôi chn.
Kinh nghim cho tôi thy : có l vì mình ln tui và tng tri trên quãng đường đi, nên tôi d nm bt tâm tư, tình cm .v.v… ca đi phương, ngay c s bt mãn ca h v gia đình, bn bè, tôn giáo.  Nhưng tôi cũng tùy cơ ng biến trong khi giao tiếp trên online vi h. Có lúc thì tôi du dàng, lúc nh nhàng, ci m nhưng cũng có lúc nũng nu, gin hn không thèm nói chuyn, lúc thì e l và còn phi hc cách đc, cách viết đúng như kiu ca mt cô gái tui teen. Tôi khuyên bo, « gii g » và đnh hướng cho h v.v... Vic đ ngh cho mt thanh niên vi nhiu ha hn thì tôi khuyên h cn phi có ngh trong tay.  Tht s, h b tôi lôi cun : mi bui ti, các « hoàng t phiêu lãng », hoc « Boycodon » đu ch tôi lên oline đ được tâm s.
Qua tiếp xúc online vi h, tôi nhn ra h là nhng đa tr cô đơn, thiếu s quan tâm chăm sóc ca cha m cũng như s bo ban ca người ln trong gia đình. Cha m ca h lý lun rng : đ chúng vào đy (tim internet) chơi còn yên tâm hơn là không biết chúng đi đâu !
T ơn Chúa, sau nhng bui ti ngi ngáp trước màn hình, mà hôm nay xưởng ca tôi có thêm mt thanh niên chu khó làm vic và chăm ch hc ngh; có vài thanh niên đã đi xin vic làm, có mt thanh niên không v nhà, mà ăn-ng ti tim net ch vì bt mãn vi gia đình nay cũng đã cm thông vi gia đình mà tr v, còn nhng thanh niên lười biếng đi l cũng đã được Baby gi tin nhn online gic giã đến nhà th
Các bn thân mến,
Truyn giáo là mt đòi hi thúc bách mi người Kitô hu chúng ta cũng như đã tng thúc bách thánh tông đ Phaolô « khn thân tôi nếu tôi không rao ging Tin mng ». 
Đúng vy, chng ai hnh phúc khi vào nước Thiên đàng mt mình, nếu h không lôi kéo người khác cùng vào. Cây trên rng - chúng là vt vô tri - mà còn biết nương ta vào nhau đ khi b qut ngã, hung chi chúng ta là con người, li không biết nương ta, nâng đ nhau trong cuc sng và trên con đường thánh thin sao?  Chúng ta s b Chúa khin trách và xét x v nhng gì chúng ta đã không làm cho nhau.  Chuyn « ông phú h » trong Tin Mng là thí d đin hình cho tôi và cho các bn : cui cùng ông đã b xét x, ch vì không quan tâm đến Lazaro, người nghèo ca Thiên Chúa.  
Maria Nguyn Th T Quyên - lp Truyn giáo


Không có nhận xét nào: