Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

SUY NIỆM LỜI CHÚA _ cầu nguyện và làm việc

05/10/10                                             THỨ ba TUẦN 27 tn
                                                                           Lc 10,38-42

CẦU NGUYỆN và làm VIỆC

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Khi đọc đoạn Phúc Âm này, chúng ta thường đối lập Maria và Mácta. Tùy theo khuynh hướng nội tâm, chúng ta sẽ chọn ai: người dễ cầu nguyện thì chọn Maria, còn người thích hoạt động lại chọn Mácta. Nhưng đó không phải là ý Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. Ngài không thiên vị ai: không bênh Maria, cũng chẳng chê Mácta. Ngài đã nhiều lần mời gọi chúng ta hành động, chứ không phải chỉ thưa thốt trên môi miệng, chẳng hạn: “Không phải cứ nói: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời” (Mt 7,21). 

Thế nhưng, Mácta bị Chúa sửa vì lăng xăng: chị đã náo động thay vì hoạt động. Cầu nguyện và hoạt động đều cần thiết, và phải nhịp nhàng với nhau. Vì thế, mới có câu châm ngôn: Ora et labora (cầu nguyện và lao động) của đời sống tu trì theo tu luật thánh Biển Đức. Theo đó, việc chiêm niệm gắn liền với việc lao động. Không cầu nguyện, việc làm của ta sẽ trở thành náo động. Không được nuôi dưỡng bởi cầu nguyện, tất cả những việc chúng ta làm sẽ trở thành máy móc, theo một lập trình khô khan. 

Mời Bạn: Đời sống thánh thiện của các vị thánh -chẳng hạn: cha Gioan Vianney, cha Piô- có sức lôi cuốn con người cách đặc biệt. Theo bạn, sự thánh thiện ấy đến từ đâu?

Chia sẻ: Bạn sẽ trả lời sao khi có người than thở: không có thời giờ cầu nguyện? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng lời kinh ngắn gọn: “Cúi xin Chúa sáng soi...”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa mọi nơi mọi lúc, để tất cả mọi việc làm của chúng con sinh hoa trái đích thực. Amen. 

Không có nhận xét nào: