Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

5 phút cho Chúa _ giá trị của lao động


12/02/13 THỨ BA TUẦN 5 TN
Mồng Ba Tết. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm
Mt 25,14-30
GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG
“Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng riêng mỗi người.” (Mt 25,15)
Suy niệm: Thiên Chúa ban cho mỗi người trí khôn và khả năng khác nhau. Tin Mừng ví những thứ đó như những nén bạc Chúa ban làm vốn liếng, người thì năm nén, người hai nén, người một nén. Ít nhiều không quan trọng. Điều thiết yếu là mỗi người đều ra sức dùng chúng để sinh lời cho của Thiên Chúa. Được giao nhiều thì phải sinh lời nhiều; giao ít, sinh lời ít. Ý thức như thế, người Ki-tô hữu lao động không như người tù khổ sai, nhưng như người được Thiên Chúa tuyển chọn để xây dựng Nước Trời. Trong công trình của Chúa, không có việc nào là hèn kém, chỉ có những tâm hồn cao thượng hay hèn kém khi lao động cho Thiên Chúa mà thôi.
Mời Bạn: Đừng để bạn rơi vào hai cạm bẫy làm quá sức hoặc làm chưa đu. Vì làm quá, công việc dìm ngập bạn, bóp nghẹt tâm hồn bạn. Còn nếu làm chưa đủ, nghĩa là làm tồi bổn phận, thì hãy nghe Lời Chúa nhắc nhở: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23).
Chia sẻ: Phần thưởng của việc lao động không phải là lợi nhuận nó đem lại, mà ở chỗ chúng giúp chúng ta trở người lao động của Thiên Chúa, người tiếp nối công trình của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Làm việc liên lỉ như Chúa Cha hằng làm việc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ rằng lao động là ‘hình phạt’ do tội, nhưng hôm nay chúng con biết rằng, lao động là cộng tác vào công trình của Chúa. Vì thế, xin Chúa thánh hóa những công việc con làm trong năm mới này để tìm ý Chúa và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc mỗi việc. Amen.