Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

5 phút cho Chúa _ bình an của Chúa


03/02/11                                THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mồng Một Tết Tân Mão
Cầu bình an năm mới                                                        Ga 14,23-27

bình an cỦa chúa
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27)
Suy niệm: Ngày đầu năm, người Việt Nam có thói quen cầu chúc sự bình an: người người chúc nhau bình an; có chạy đến với Đấng họ tôn thờ cũng để cầu xin ơn bình an. Khi cầu chúc như vậy, ai cũng mong ước cho mình trong một năm sắp tới sức khoẻ dồi dào, không gặp tai ương hoạn nạn, gia đạo thuận hoà, cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc… Chúa Giê-su không chỉ cầu chúc, Ngài còn hứa ban cho chúng ta bình an, nhưng là thứ bình an khác với bình an mà thế gian ban tặng. Ngài chính là vị Thái Tử Hoà Bình (Is 9,5); khi giáng sinh xuống trần gian Ngài đem bình an cho nhân loại (Lc 2,14); khi từ cõi chết chỗi dậy, Ngài cũng thổi hơi ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Bình an Ngài ban chính là cuộc sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi, sau khi hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha.
Mời Bạn: Khi mong bình an, chúng ta thường mong không có tai ương, không có hoạn nạn, nói chung là không gặp phải khó khăn nào. Nhưng sống ở đời làm sao có thể thiếu vắng khó khăn? Điều đáng kể là giữa muôn vàn khó khăn mà ta có được bình an mới là giá trị. Để có được sự bình an ấy thì hãy ở lại trong Chúa Cha bằng việc lắng nghe và thực thi lời Chúa Giê-su (c. 23).
Chia sẻ: Đâu là liên hệ giữa việc thực thi Lời Chúa và bình an cho chúng ta?
Sống Lời Chúa: Trong lời chúc Tết của bạn hôm nay, hãy kèm thêm ý chỉ cầu nguyện để bình an của Chúa cũng đến với họ trong năm mới này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận thức rằng, bình an không phải là điều gì đến từ bên ngoài, mà là sự gặp gỡ Chúa ở bên trong.