Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

HỌC LÀM NGƯỜI _ lợi hại của tranh biện


LỢI HẠI CỦA TRANH BIỆN
Cố gắng giữ đừng tranh luận, nhiều khi làm cho đối phương phục chúng ta hơn. Câu chuyên sau đây chứng minh nhận xét đó.

Một người bước vào văn phòng ông J.F.Dermer, nhà sáng tạo xưởng dệt Dermer lớn nhất thế giới. Người đó rõ ràng thiếu của xí nghiệp Dermer 15 mỹ kim, viết thư đòi nhiều lần mà không trả. Hôm đó, người này đi xe lửa từ nhà lại hãng: nói không những không trả tiền mà từ nay không thèm mua hàng của hãng nữa.
Ông Dermer sẵn sàng kiên tâm nghe, khi người đó đã trút hết cơn lôi đình, bình tĩnh lại rồi, cơ hội thuận tiện, ông Dermer mới ôn tồn nói: “Tôi cám ơn ông đã lại tận đây để cho tôi hay những điều đó. Như vậy ông đã giúp tôi được một việc lớn lắm. Vì nếu phòng kế toán của chúng tôi đã làm cho ông bất bình, thì chắc có nhiều khách hàng dễ dãi, cũng bất bình nữa. Và điều đó tất nhiên là chúng tôi muốn tránh, xin ông tin tôi, ông nóng lòng lại phân trần với tôi một, thì tôi nóng lòng muốn biết những nỗi bất bình của ông tới hai kia”.
Ông ta chắc là tuyệt nhiên không ngờ tôi trả lời như vậy (ông Dermer kể lại). Tôi tưởng ông ta hơi cụt hứng, vì ông có ý từ xa lại để tranh luận hơn thua với tôi, cho hả, thế mà đáng lẽ tranh luận với ông, tôi lại cảm ơn ông. Tôi hứa với ông sẽ xoá nó đi vì “một người ngăn nắp như ông, tính toán một cuốn sổ, tất là ít lẫn lộn hơn các viên kế toán của tôi phải tính toán sổ của cả ngàn khách hàng”.
Tôi lại thêm rằng: “Tôi hiểu lòng ông lắm và có lẽ ở vào địa vị của ông, tôi cũng sẽ làm như ông và tôi lại giới thiệu với ông vài nhà bán len khác, vì ông không muốn mua giúp tôi nữa”.
Hồi trước, mỗi lần ông ấy ra tỉnh, tôi thường mời ông dùng bữa trưa với tôi và lần này tôi cũng mời ông nữa. Ông ta bất đắc dĩ nhận lời. Nhưng tới chiều, khi cùng với tôi trở lại phòng giấy của tôi, ông đặt mua cho tôi một số hàng lớn nhất kể từ trước tới giờ.
Về nhà bình tĩnh hơn và muốn tỏ ra công bằng với chúng tôi, cũng như chúng tôi đã công bằng với ông, ông soát lại giấy tờ của ông, xem xét kỹ lưỡng và gửi trả chúng tôi 15 mỹ kim, kèm vài lời xin lỗi.
Sau này khi con trai ông sinh, ông lấy tên Dermer của tôi, đặt tên đệm cho con ông và ông còn là bạn thân trong các khách hàng của chúng tôi cho tới khi ông từ trần, hai năm sau.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công