Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ quyền làm người - quyền làm con Thiên Chúa

31/12/15             THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Th. Sin-vét-tê I, giáo hoàng                                              Ga 1,1-18
QUYỀN LÀM NGƯỜI –
QUYỀN LÀM CON THIÊN CHÚA
Những ai đón nhận (Ngôi Lời), tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. (Ga 1,12)
Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa.  
Suy niệm: Vụ án mạng đầu tiên được thuật lại trong Thánh Kinh là vụ Ca-in giết em là A-ben. Mặc dù luật Mô-sê qui định “ai giết người, kẻ ấy sẽ phải chết” (Lv. 24,17), Thiên Chúa đã không xử tử hình Cain, hay đúng hơn, việc thi hành án được ‘treo’ lại, để Người ‘xử’ một cách ‘rốt ráo’ qua việc Con Thiên Chúa phải ‘lưu đày’ xuống trần gian trước khi ‘thụ án’ tử hình trên thập giá. Nếu như nhiều học giả coi Phúc Âm Gio-an được trình bày như bút lục của vụ án Giêsu thì phần mở đầu Phúc Âm hôm nay có thể nói là đúc kết lời tuyên án, một lời tuyên án có hậu cho loài người: Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được tái hưởng “quyền làm con Thiên Chúa.”
Mời Bạn: Quyền làm người quá lớn đến nỗi không tội lỗi nào kể cả tội nguyên tổ có thể xoá bỏ được, bởi vì ngay từ khi con người được tạo dựng, quyền làm người đã bao hàm quyền làm con Thiên Chúa. Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa. Quyền làm người ngày nay đang bị xúc phạm nặng nề: từ phá thai đến an tử và mọi thứ áp bức bất công. Là kitô hữu, bạn được mời gọi tiếp bước Đức Ki-tô bảo vệ quyền làm người từ lúc thụ thai đến hơi thở cuối cùng.
Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ sự sống con người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã hơn 2.000 năm, Chúa giáng sinh làm người để phục hồi cho chúng con phẩm giá làm con cái Chúa; thế mà ngày nay người ta vẫn còn chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Xin cho con biết thao thức và hành động để nhân phẩm được tôn trọng hơn.

Không có nhận xét nào: