Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ cntn 28b

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
BÀI ĐỌC I: Kn 7,7-11
7 Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan,tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng,ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.
ĐÁP CA: Tv 89
Đ. 14 Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. 13 Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lịng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. 15 Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
16 Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. 17 Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa làThiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm.
BÀI ĐỌC II: Dt 4,12-13
12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5,3
Hall-Hall: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG: Mc 10,17-30
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH
Chỉ có Chúa Giêsu là ĐƯỜNG TRỌN LÀNH. (x Mc 10,17-18). Do đó ai muốn được sự sống đời đời, phải được ĐẤNG TRỌN LÀNH dẫn dắt đi vào sự TRỌN LÀNH.
I. CHỈ CÓ CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG TRỌN LÀNH.
Người thanh niên giàu có tự mãn vào sự trọn lành của chính mình là đời sống công bằng của anh,vì từ nhỏ đến lớn anh không hề vi phạm luật: giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, ăn quỵt của ai, bất hiếu với cha mẹ (x Mc 10,19).
Nếu thế thì hiếm có ai trên đời này theo kịp anh về nhân đức công bằng như vừa kể trên. Do đó anh đáng tự mãn đến đặt câu hỏi với Đức Giê-su: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp" (Mc 10,17)?
Đức Giêsu thương anh vì anh đã sống công bằng cách tuyệt đối nhưng chưa được ơn cứu độ, Ngài dạy anh phải thực hành thêm: “Có gì anh hãy chia đi, rồi hãy đến theo tôi” (x Mc 10,21b). Rõ ràng ai muốn sống trọn lành để được hạnh phúc vĩnh cửu, phải đi ba bước:
-          Công bằng.
-          Chia sẻ.
-          Theo Đức Giêsu.
Nếu chỉ sống công bằng thì cũng chưa cần đến Đức Giêsu chỉ dẫn cho, vì đã có pháp luật trong xã hội ràng buộc!
Chỉ chú ý đến chia sẻ, thì tôn giáo nào cũng dạy, thậm chí lương tâm của người vô thần cũng soi sáng cho họ biết, chẳng cần đến tôn giáo nào!
Vậy sống công bằng và chia sẻ chỉ là sống có nhân bản, đâu cần hỏi ý kiến Đức Giêsu! Anh thanh niên giàu có chưa sống trọn lành trong giá trị nhân bản, thế mà khi anh nghe “Thầy nhân lành” dạy: “Hãy chia sẻ” để sống trọn nghĩa người, rồi còn phải “theo tôi” để sống trọn nghĩa tôn giáo, nhất là con người phải xác tín rằng: “Ngoài Đức Giêsu không thể có ơn cứu độ”(x Cv 4,12). Thế mà anh thanh niên giàu có, vừa nghe Đức Giêsu dạy như trên, anh sụ ngay nét mặt bỏ đi, vì anh cho của cải mới là chúa anh thờ! Anh quyết chọn lối sống ấy, thì anh vô phương được cứu độ! Bởi đó Đức Giêsu khẳng định: “Con lạc đà chui qua lỗ kim cịn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (x Mc 10,25).
Bởi vì khi người ta đứng trước cửa Trời chờ đợi được vào, Chúa chỉ hỏi: Ngươi CÓ: Đói cho ăn? Khát cho uống? Rách cho mặc? Cho khách ngụ nhờ?Thăm viếng bệnh nhân? An ủi tù nhân? (x Mt 25,31-46) Trong khi anh này sống chủ trương KHÔNG: giết người, trộm cắp, làm chứng gian, quỵt của ai, bất hiếu với cha mẹ (x Mc 10,19). Lối sống trên của anh không mất gì, mà còn được cha mẹ cho đứa con thảo hiếu!
Các môn đệ vừa nghe Đức Giêsu khẳng định như thế, liền bàng hoàng sợ hãi hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được" (Mc 10,26-27).
Lời này Đức Giêsu có ý khẳng định trong ba bước đi theo Ngài, phải tuần tự như sau:
Theo Đức Giêsu g để biết chia sẻ g có thế mới đạt công bằng. Bởi vì nếu không có Đức Giêsu, thì làm sao ta biết chia sẻ đúng lúc và phải thời? Mà không biết chia thì không thể giữ công bằng, vì của cải Chúa ban phải biết dùng để diễn tả đức ái.
Theo Đức Giêsu chẳng những được Ngài giúp mà Ngài còn bù hay đền tội cho, nếu ta còn lem nhem bất công và còn tính nhỏ nhặt, ích kỷ. Để nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Giêsu và trong Đức Kitô, mọi việc mới có giá trị tôn vinh Thiên Chúa, sinh ơn cứu độ cho mọi người (x Rm 11,36). Bởi thế Đức Giêsu đã nói: “Không có Ta, các con chẳng làm gì có giá trị” (x Ga 15,5). Ngài nhân lành đến nỗi, một kẻ suốt đời chỉ sống không công bằng với người khác, nhưng nhờ lòng sám hối trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và xin theo Ngài, đã được Chúa cho cùng sánh bước với Ngài vào Thiên Đàng đầu tiên (x Lc 23,43).
Được thuộc về Đức Kitô quan trọng đến thế, nên thánh Phaolô đã xác tín cho chúng ta:
-          Ngoài Chúa Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác (1Cr 2,2).
-          Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Kitô chộp lấy tôi (Pl 3,12).
-          Tôi là người tù trong Chúa (Ep 4,1).
II. AI TIN CHÚA, PHẢI SỐNG TRỌN LÀNH.
Con đường trọn lành phải đi trọn ba bước như trên, thì chắc khó có ai sống được, thì ít ra sống Đạo vì yêu Chúa, chứ đừng sống Đạo để trao đổi hàng hóa với Chúa, như lời thánh Phêrô thưa: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,28-30).
Được mọi sự đời này mà lại bị bắt bớ, chính là vui lòng dâng hết mọi vinh quang của thế gian, kể cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Ngài. Đó mới là con đường sống trọn lành vì yêu, chứ không phải sống Đạo vì thương mại. Bởi vì chung kết con đường cứu độ là: “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa Cha” (1Cr 3,22-23). Chứ đừng coi thực tại này là thần để rồi chỉ muốn Chúa làm mọi sự thuộc về tôi mà thôi! Vì như thế chẳng khác gì loài khỉ chỉ vì tham ăn mà mắc bẫy người thợ săn đã giăng sẵn!
Người ta nói muốn bắt sống khỉ, thợ săn sẽ dùng một chiếc lồng lưới sắt, có khoét một lỗ nhỏ đủ cho tay khỉ thọc vào. Thế rồi họ bỏ vào trong lồng mấy cái bắp (ngô) và đặt lồng nơi khỉ năng tới. Khi chú khỉ thò tay vào lấy bắp, họ chạy tới tóm khỉ, chú hoảng sợ, nhưng nó vẫn nắm chặt trái bắp, nên không rút tay ra khỏi lồng được! Tỏ rõ tính khỉ là loài tham ăn, dù đã sa bẫy!
Đúng là Lời Chúa hôm nay đã xuyên thấu lòng ta, giúp ta hiểu đâu là giá trị phải chiếm hữu, tố giác ta có lối sống tự mãn vào đời sống công bằng như anh thanh niên giàu trong Tin Mừng hôm nay (x Dt 4,12-13).
Vậy ta phải sống xác tín vào Chúa Kitô như Tông Đồ Phaolô, là ta đã chiếm được sự khôn ngoan, để ta không còn thiếu thốn sự gì. Vì sự khôn ngoan đó chính là Chúa Kitô Giêsu. Chính Ngài mới làm ta sống thật, sống dồi dào đến muôn đời (x Rm 7,7-11).
THUỘC LÒNG.
Muốn nên trọn lành để sống đời đời, ta phải đi ba bước:
-          Theo Chúa Giêsu.
-          Biết chia sẻ.
-          Trọng công bằng. (x Mc 10,17-30)
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

Không có nhận xét nào: