Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

5 phút cho Chúa _ sức mạnh và lòng bao dung

15/06/15 THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42
SỨC MẠNH VÀ LÒNG BAO DUNG
“Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,39)
Đức Giê-su đưa ra một phương thức vừa đòi hỏi sức mạnh tâm hồn vừa phải có tấm lòng bao dung.  
Suy niệm: Tổ chức, đoàn thể nào cũng có điều lệ, nội quy, không chỉ để ấn định nghĩa vụ của thành viên mà còn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Chúa Ki-tô cũng đề ra một nội quy cho cộng đoàn các môn đệ của Ngài. Thế nhưng nội quy ấy xem ra đặt họ vào thế lép vế phải cam chịu một bề cho người ta ‘bắt nạt’: nào là “đừng chống cự người ác” nào là “ai vả má phải thì giơ cả má trái.” Thực ra Đức Giê-su đưa ra cho các môn đệ một phương thức ứng xử đặc biệt của Ngài trong tương quan với anh chị em của mình, một phương thức vừa đòi hỏi sức mạnh tâm hồn vừa phải có tấm lòng bao dung. Quả thật, trong cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã cho thấy cách Ngài vận dụng phương thức này. Khi bị một tên thuộc hạ của thượng tế vả vào mặt, Ngài không giơ luôn má kia mà lại chất vấn: “Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (x. Ga 18,22-23).
Mời Bạn: Những điều Đức Giê-su mời gọi như trong Tin Mừng hôm nay xem ra khó thực hiện và trái ngược với tính tự nhiên con người. Là môn đệ của Thầy Giê-su – Ngài là Đấng Thánh - chúng ta được mời gọi nên giống như Ngài: Sức mạnh nhưng không phải là bạo lực. Bao dung nhưng không phải là nhu nhược. Sức mạnh và bao dung đó Ngài thể hiện trọn vẹn qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Đó chính là cách thức Đức Giê-su thực hiện chương trình cứu độ Chúa Cha giao phó.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Ngài chậm giận và giàu tình thương” (Tv 145,8).
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.

Không có nhận xét nào: