Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

5 phút cho Chúa _ hãy nên chất xúc tác

09/06/15 THỨ BA TUẦN 10 TN
Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT                                  Mt 5,13-16
HÃY NÊN CHẤT XÚC TÁC
“Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)
Hãy trở thành muối, men, và ánh sáng cho mọi người.
Suy niệm: Muối và ánh sáng là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mọi sinh vật. Muối khử trùng vết thương, làm cho đồ ăn khỏi hư thối; ánh sáng làm tăng trưởng diệp lục tố cho cây cối, kích hoạt các sắc tố nơi cơ thể động vật… Người Ki-tô hữu, môn đệ của Chúa, được ví như chất xúc tác kích hoạt sức sống thiêng liêng cho trần gian. Đó chính là đem tinh thần Tin Mừng ướp mặn cho đời, đem ánh sáng Phúc Âm chiếu tỏa vào các sinh hoạt trần thế. Đòi hỏi này đặt chúng ta trước sứ mệnh làm nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Ưu tư của tín hữu là làm sao cho muối khỏi ra nhạt và ánh sáng ngày càng sáng hơn. Cũng như viên ngọc: “Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.”
Mời Bạn: Con người vốn yếu đuối tội lỗi, làm sao có thể trở nên muối và ánh sáng cho người khác? J. Pichappily cho ta một bí quyết: “Hãy để ánh sáng soi chiếu vào những khuyết điểm của bạn” như thế “những cái yếu đuối lớn nhất sẽ thành nên sức mạnh lớn lao nhất” giúp ta thanh luyện cuộc sống mỗi ngày. Nhờ vậy, muối sẽ không bị nhạt đi và ánh sáng nơi ta sẽ không bị lu mờ dần.
Sống Lời Chúa: Đưa ra sáng kiến để việc Tân Phúc Âm Hóa cộng đoàn trong năm nay giúp các thành viên trở thành muối, men, và ánh sáng cho mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng và là sức mạnh giúp con người hoán cải trở nên thanh sạch hơn. Xin ban cho con (cộng đoàn con) luôn ý thức và yêu mến ơn gọi của mình. Nhờ đó, con biết thanh luyện mình mỗi ngày cho xứng với ơn gọi ấy.

Không có nhận xét nào: