Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

5 phút cho Chúa _ thiếu thợ gặt cho đến bao giờ?


CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN - A                                 Mt 9,36-38.10,8
15/06/08                                                                           
THIẾU THỢ GẶT CHO ĐẾN BAO GIỜ?
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9,37)
Suy niệm: Nhân tài là nguyên khí quốc gia đang bị hao tổn. Cứ nhìn vào hiện trạng giáo dục nước nhà thì rõ: tình trạng học sinh bỏ học trong cả nước gia tăng, những bất cập trong chương trình giáo dục đào tạo hiện nay… Chúa Giêsu cũng chia sẻ với các môn đệ mối ưu tư về vấn đề thiếu hụt nhân sự trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Nhưng trước khi các môn đệ lên đường truyền giáo Ngài kêu gọi họ cầu nguyện. Phải thực sự đồng cảm với Chúa Giêsu thì mới có thể là một thợ gặt tốt trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Phải chăng chính vì thiếu sự đồng cảm ấy mà từ thời Chúa Giêsu, “thợ gặt” vẫn thiếu và sẽ vẫn còn thiếu không biết cho đến bao giờ?
Mời Bạn: Thợ gặt thiếu vì nhiều nguyên do. Có một thời -hiện nay, nhiều người vẫn còn nghĩ như vậy- người ta cho rằng truyền giáo là việc của các linh mục tu sĩ. Trong tông huấn “Người Tín Hữu Giáo Dân”, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc tới anh chị em giáo dân lời của Chúa Giêsu: “Cả các anh nữa, hãy đi làm vườn nho.” Ngày nay, đã có đông đảo giáo dân hiện diện trong mọi lãnh vực hoạt động của giáo hội. Thế nhưng, đối với họ, nhu cầu được đào tạo để biết sống ơn gọi và sứ mạng của mình là rất lớn. Vẫn còn cần lắm những chương trình đạo tạo “thợ gặt” cho các kitô hữu.
Chia sẻ: Truyền giáo có được đặt ưu tiên trong đường hướng của giáo xứ hay nhóm của bạn không?
Sống Lời Chúa: Theo lời Chúa dạy, hằng ngày, dâng một ý chỉ và một hy sinh để cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng truyền giáo. Xin cho chúng con đồng cảm với Chúa và dám dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng này.

Không có nhận xét nào: