Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Sống đức tin _ tha thứ

THA THỨ
“Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống... Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12, 20.21).
Đặng Thế Dũng
Lịch s Hoa k còn ghi li mt hành động tha th ni bt ca v tng thng ni tiếng ca h, ông Abraham Lincoln. Trong thi tranh c tng thng, Abraham Lincoln đã bị địch th chính tr ca mình là ông Edwin McMasters Stanton đả kích, vu oan đủ điều. Du vy, Abaraham Lincoln vn đắc c làm vị tng thng th 16 ca Hoa K.
Đến lúc phi chn nhng người cng tác trong chính ph, Abaraham Lincoln bt đầu chn người cho nhng chc v ph thuc trước. Đến chc v quan trng cui cùng ca thi đó, tương đương với chc v B Trưởng Quc Phòng ngày nay. Mi người mong đợi ông Abaraham Lincoln chn k có công nht trong cuc tranh c, thì ông li chn chính k đã thóa mạ mình, ông Edwin McMasters Stanton.
Những cng tác viên nhc khéo: “Thưa Tổng thng, ngài hn quên ông Edwin Stanton này đã từng công kích và vu oan cho ngài trong ln bu c va qua hay sao? Ông ta s phá hoi chương trình hành động ca ngài. Ông có suy nghĩ k chưa, thưa tổng thng?”
Tổng thng Abaraham Lincoln lúc đó trả li: Đúng vậy, tôi biết rt rõ ông Stanton này là ai và đã làm cho tôi những gì. Nhưng tôi đã tha thứ cho ông ta, và nhìn nhn ông ta là k có tài năng hơn những người khác để gi chc v này.” Cui cùng, ông Stanton tr thành người cng tác viên đắc lc nht ca tng thng Abaraham Lincoln.
Rủi thay, không bao lâu sau, tổng thng Abaraham Lincoln b ám sát. Gia nhng li t bit trong l an táng thì li t bit ca Stanton đáng giá hơn cả. Ông Stanton đã gọi tng thng Abaraham Lincoln là con người cao c nht, con người lưu danh mãi mãi trong lịch sửđã tha thứ cho k thù mình, và biến k thù thành bn, thành người cng tác.
Chắc chn rng, tng thng Abaraham Lincoln không phi là người đầu tiên đã làm cử ch đẹp tha th cho k vu oan mình. Chúng ta hãnh din vì Chúa Giêsu Kitô, v thy và là Đấng cứu ri chúng ta, cũng đã tha thứ cho nhng k bách hi, đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài đã để li cho chúng ta li dy quan trng: Hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ bách hi anh em… Ch như thế, anh em mi xng đáng làm con cái của Thiên Chúa Cha, đấng ng trên tri, và không ngng thi ân cho người lành cũng như kẻ d.
Thánh Phaolô Tông Đồ đã chuyển dch mnh lnh ca Chúa Giêsu vào hoàn cnh c th ca các tín hu Roma như sau: “Hãy chúc lành cho những người bt b anh em, chúc lành ch đứng nguyn ra: vui vi người vui, khóc vi người khóc. Hãy đồng tâm nht trí vi nhau, đừng t cao t đại, nhưng ham thích những gì hèn mn...Hãy làm tt c nhng gì anh em có th làm được để sng hoà thun vi mi người...Thiên Chúa phán:...k thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống...Đừng để cho s ác thng được mình, nhưng hãy lấy thin mà thng ác” (Rm 12, 14-16.18.20.21).
Lạy Chúa, xin giúp mi người chúng con hc được bài hc tha th ca Chúa. S tha th có sc mnh gii thoát và biến ci người anh ch em. Xin giúp con nhìn thy điều tt nơi anh chị em và đừng để con sng nô l cho nhng tâm tình ganh tương, hận thù. Xin dy con sng qung đại yêu thương như Chúa đã nêu gương. Amen.
Đặng Thế Dũng

Không có nhận xét nào: