Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Lễ thánh Inhaxio Loyola

LỄ THÁNH INHAXIÔ LÔI-Ô-LA  
Nghe giảng Lễ thánh Inhaxiô
TÌM HIỂU LỜI CHÚA   

Không có nhận xét nào: