Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Ơn thiên triệu _ có đức tin và sống đức tin

Tổng Giám mục phê bình
các linh mục Philippines
“Có ý nghĩa gì không nếu chúng ta biết tín điều Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta không sống tình yêu Chúa Ba Ngôi giữa chúng ta? Có ý nghĩa gì không nếu Mười Điều Răn của Chúa được học thuộc lòng đọc lui đọc tới, nhưng con người vẫn tiếp tục cướp của, giết người, lừa đảo và tham lam?”
UCAN 02-09-2013
Hôm thứ Sáu, vị tân chủ tịch Hội đồng Giám mục đau xót quở trách các linh mục trong nước, nói họ là những “mục tử thụ động.”
Tổng Giám mục Socrates Villegas của Lingaywn-Dagupan phát biểu Giáo hội Công giáo tại Philippines không đối mặt với vấn đề thiếu linh mục, nhưng đối mặt với sự “thiếu nhiệt thành.”
Trong thư gởi các linh mục, Tổng Giám mục Villegas nói các thành viên giáo sĩ chỉ còn “duy trì trong Giáo hội, giữ các ngày lễ, làm các bổn phận hàng ngày.”
“Điều này không thể tiếp tục,” vị Tổng Giám mục sẽ bắt đầu nhiệm kỳ chức vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục vào tháng 12 này nói.
“Chúng ta cần phải đi ra ngoài, đến với làng xã, trường học, thăm viếng các văn phòng từ thiện tại các bệnh viện, dạy giáo lý, thăm các gia đình, cần “sống chung” với xã hội.”
Ngài nói một trong những vấn đề nghiêm trọng đối với các tín hữu là phải chịu đựng những “bài giảng dài dòng và khô khan” của các linh mục.
Trong thư gởi giáo sĩ, ngài viết: “Giới trẻ than phiền về các nghi thức phụng vụ thiếu sức sống và tẻ nhạt. Làm thế nào chúng ta nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim họ nếu chúng ta không được Thiên Chúa nung cháy?”
Ngài nói dạy chỉ giáo lý không là không đủ nếu các linh mục không liên kết chúng với cuộc sống.
“Chúng ta biết đức tin nhưng chúng ta không sống đức tin,” ngài viết.
“Có ý nghĩa gì không nếu chúng ta biết tín điều Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta không sống tình yêu Chúa Ba Ngôi giữa chúng ta? Có ý nghĩa gì không nếu Mười Điều Răn của Chúa được học thuộc lòng đọc lui đọc tới, nhưng con người vẫn tiếp tục cướp của, giết người, lừa đảo và tham lam?” Đức Tổng Giám mục Villegas hỏi.
Ngài mô tả có kiến thức về đức tin mà không sống đức tin là một “sự hài lòng về cái tôi” khiến các linh mục “nghĩ rằng chúng ta là những người Công giáo tốt nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.”

Thời sự giáo hội

Không có nhận xét nào: