Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Năm đức tin _ chọn theo Chúa


CHỌN THEO CHÚA
Thánh Síp-ri-a-nô trả lời: “Quan được lệnh làm gì thì cứ làm đi. Trong một việc chính đáng như thế này, khỏi cần suy nghĩ nữa.”
Trích sử liệu về cuộc tử đạo của thánh Síp-ri-a-nô
Sáng ngày 14 tháng 9, một đám rất đông dân chúng tụ họp tại quảng trường Xét-tô, theo lệnh của quan kinh lược Ga-lê-ri-ô Mác-xi-mô. Viên quan này truyền lệnh phải điệu thánh Síp-ri-a-nô ra trước mặt ông ngay trong ngày, khi ông ngồi xử tại tiền đường Xau-si-ô-lô. Khi giám mục Síp-ri-a-nô bị điệu đến, quan kinh lược hỏi: “Ông có phải là Ta-si-ô Síp-ri-a-nô không?”
Giám mục Síp-ri-a-nô trả lời: “Chính tôi.”
Quan kinh lược nói: “Ông có phải là lãnh đạo đám người có đầu óc phạm thượng đó không?”
Giám mục Síp-ri-a-nô trả lời: “Chính tôi.”
Quan kinh lược lại nói: “Các hoàng đế chí tôn đã truyền cho ông phải tế thần.”
Giám mục Síp-ri-a-nô trả lời: “Tôi không tế.”
Quan Ga-lê-ri-ô Mác-xi-mô nói: “Ông nghĩ kỹ đi!”  
Thánh Síp-ri-a-nô trả lời: “Quan được lệnh làm gì thì cứ làm đi. Trong một việc chính đáng như thế này, khỏi cần suy nghĩ nữa.”
Khi bàn hỏi với hội đồng, quan kinh lược quyết định tuyên án. Quan buộc lòng phải nói như sau: “Ông đã sống theo học thuyết phạm thượng này từ lâu rồi, và ông đã quy tụ nhiều người để mưu đồ làm tội ác, ông đã đứng lên đối nghịch với các thần Rô-ma và các nghi thức kính thần; các hoàng đế mộ đạo và chí thánh của chúng ta là Va-lê-ri-a-nô và Ga-li-ê-nô; ngay cả Va-lê-ri-a-nô, vị Xê-da chí tôn, cũng đã không thể làm cho ông trở lại thờ cúng như các ngài. Ông bị bắt vì đã chủ mưu và gieo rắc các tội ác khả ố, nên ông sẽ là bài học cho những kẻ đã liên kết với ông để làm tội ác. Máu của ông sẽ làm chứng cho sự nghiêm minh của pháp luật.”
Nói xong, quan đọc án quyết ghi trên một tấm thẻ nhỏ: Chúng tôi ra lệnh xử trảm Ta-si-ô Síp-ri-a-nô. Giám mục Síp-ri-a-nô nói: “Tạ ơn Chúa.”
Sau khi nghe bản án, đám đông anh em tín hữu hô lên: “Chúng tôi xin cùng được xử trảm với người.” vì thế, họ náo động và một đám rất đông dân chúng theo sau người tử tội. Síp-ri-a-nô bị điệu tới quảng trường Xét-tô. Người cởi áo choàng ra, quỳ xuống và sấp mình cầu nguyện với Chúa. Sau khi cởi áo giám mục trao cho các phó tế, và chỉ giữ lại trên mình áo dài bằng vải gai, người đứng đợi lý hình.
Khi lý hình tới, người bảo mấy tín hữu đứng quanh cho anh ta hai mươi lăm đồng tiền vàng. Đám anh em tín hữu trải vải và khăn ra trước mặt người. rồi thánh Síp-ri-a-nô tự tay bịt mắt. Vì người không thể tự buộc tay, nên linh mục Giu-li-a-nô và phụ phó tế cũng tên là Giu-li-a-nô buộc giùm cho người.
Thánh Síp-ri-a-nô đã chịu tử đạo như thế. Để tránh cho dân ngoài khỏi tò mò, người ta đem cất xác người ở một nơi gần đó. Rồi đến đêm, họ mang đèn cầy và đuốc rước xác người về nghĩa trang của thái thú Ma-cô-bê Căn-đi-đi-a-nô, trên đường Máp-pa-la, gần các bể chứa nước. Cuộc rước này diễn ra trong bầu khí hân hoan khải hoàn. Ít ngày sau, quan kinh lược Ga-lê-ri-ô Mác-xi-mô qua đời.
Thánh Síp-ri-a-nô chịu tử đạo ngày 14 tháng 9 dưới thời các hoàng đế Va-lê-ri-a-nô và Ga-li-ê-nô, nhưng thực ra là dưới triều của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng được vinh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Không có nhận xét nào: