Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Năm đức tin _ dự phóng về thế giới vị lai

Dự phóng về thế giới vị lai
Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hòa bình vẫn trào dâng trong lòng người.  
Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng
Bao giờ trái đất và loài người đến ngày cùng tận, chúng ta không biết. Vũ trụ sẽ biến đổi ra sao, chúng ta cũng không biết. Chắc chắn bộ mặt thế gian này đang biến đi, bộ mặt đã ra méo mó vì tội lỗi. Nhưng chúng ta biết được rằng: Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hòa bình vẫn trào dâng trong lòng người. Khi đó, tử thần sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ được phục sinh trong Đức Ki-tô, những gì gieo xuống thì yếu đuối và hư nát, sẽ mặc lấy sự bất diệt; đức mến và các hoạt động do đức mến thúc đẩy sẽ tồn tại, và mọi loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên vì con người, sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư ảo nữa.
Chúa đã nhắc chúng ta rằng: được lời lãi cả thế gian mà bị thiệt thân thì chẳng ích lợi gì. Nhưng niềm trông đợi đất mới phải thúc đẩy chúng ta gia tăng, chứ không được giảm bớt nỗ lực lo cho trái đất này ngày một tốt đẹp hơn. Chính nơi trái đất này, gia đình nhân loại mới như một thân thể đang lớn mạnh, có khả năng trình bày một hình ảnh nào đó tiên báo thế giới vị lai. Vì thế, tuy phải cẩn thận phân biệt giữa những tiến bộ trần thế với sức phát triển của vương quốc Đức Ki-tô, những tiến bộ ấy vẫn có tầm quan trọng lớn đối với vương quốc của Thiên Chúa, nhưng chỉ trong mức độ những tiến bộ ấy góp phần cải thiện tổ chức xã hội loài người.
Thực vậy, theo lệnh Chúa Ki-tô và trong Thánh Thần của Người, chúng ta sẽ phổ biến những giá trị của nhân phẩm, của hiệp thông huynh đệ và của tự do, tức là phổ biến tất cả những gì mà tài trí chúng ta đã cùng với thiên nhiên thực hiện được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ gặp lại những giá trị đã được chiếu sáng và đã thay hình đổi dạng, khi mà Đức Ki-tô trao lại cho Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vương quốc ấy đã hiện diện cách nhiệm mầu trên trần gian, nhưng chỉ đạt tới mức toàn hảo khi Chúa ngự đến.

Không có nhận xét nào: