Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ tin và được tái sinh


10/06/13 THỨ HAI TUẦN 10 TN
MT 5,1-12
TIN VÀ ĐƯỢC TÁI SINH
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
Suy niệm: Chúa muốn cho chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 10,10) chứ đâu có muốn chúng ta phải sống nghèo khổ, túng quẫn! Vậy phải hiểu thế nào về nghèo khó? Theo chú thích từ cuốn Kinh Thánh Tân Ước do Nhóm Phiên dịch CGKPV, nghèo khó không phải là thiếu thốn mà là “tin và được tái sinh.” Vì vậy, thay vì nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,” ta có thể nói: “Phúc thay ai có lòng tin và ai được tái sinh, vì Nước Trời là của họ.” Tin và được tái sinh là điều kiện để được vào Nước Trời. Quả vậy, Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng để “ai tin và chịu phép rửa thì được cứu rỗi” (x. Mc 16,15-16). Chúa cũng đã nói với ông Nicôđêmô: “Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên” (Ga 3,3).
Mời Bạn: Điều kiện để được vào Nước Trời là tin và được tái sinh. Những ai tin và được tái sinh, thì được trở thành con của Thiên Chúa. Họ được phú ban sự sống mới, sự sống siêu nhiên và viên mãn mà sự sống tự nhiên không thể nào sánh bằng. Lòng tin đó khiến họ có tinh thần phó thác, vì có Chúa làm gia nghiệp đời mình. Làm giàu bằng của cải vật chất không còn là mục tiêu phải đạt được với bất cứ giá nào nữa.
Sống Lời Chúa: Chỉ tạo vật nào giúp tôi đạt đến hạnh phúc Nước Trời mới làm tôi trở nên giàu có trước mặt Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đã tin và được tái sinh. Xin cho chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc cao cả này, để chúng con có thể nói rằng, phúc cho chúng con là những người nghèo khó, vì Nước Trời là của chúng con.

Không có nhận xét nào: