Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ thách đố của tình yêu


18/06/13 THỨ BA TUẦN 11 TN
MT 5,43-48
THÁCH ĐỐ CỦA TÌNH YÊU
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43)
Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, danh từ “kẻ thù” được hiểu là những người bách hại, đối thủ của dân thánh, những kẻ xa lạ với dân được tuyển chọn. “Hãy ghét thù địch” nằm trong nghĩa xa lánh, ruồng bỏ, từ chối mọi liên lạc (x. Lc 10,31-32). Với các Kitô hữu hôm nay, Lời Chúa mời gọi:
1) hãy yêu thương thù địch, yêu thương những kẻ ngược đãi ta, và cầu nguyện cho họ, vì Cha trên trời cũng muốn họ được cứu rỗi (x. Mt 5,45);
2) hãy vượt mọi hiềm khích, nghĩa là tránh mọi tình cảm ghen ghét và thù hằn, đồng thời mong muốn biến cải “kẻ thù” thành bạn hữu của mình.
Mời Bạn: Những lời mời gọi của Đức Giêsu thường không dễ dàng, vì đi ngược với cảm tính tự nhiên của con người. Nhưng xét cho cùng, lại một thách đố tuyệt vời cho những môn đệ chân chính. Nghị lực của bạn sẽ không đủ, nhưng khi bạn đón nhận lấy sức mạnh từ tình yêu và gương sáng của Thầy Giêsu, bạn sẽ thành công.
Chia sẻ: Đã có lần nào tôi dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho người làm khổ tôi chưa?
Sống Lời Chúa: Trong thực tế, không dễ để thực hiện những “thách đố tuyệt vời” đó, nhưng ít ra tôi sẽ cố gắng qua việc cầu nguyện cho những người xúc phạm đến mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen. (Kinh Hòa Bình)

Không có nhận xét nào: