Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

5 phút cho Chúa _ bạn của Chúa Giêsu


THỨ BA: 14.05.2013
THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ
Ga 15, 9 – 17
BẠN CỦA CHÚA GIÊSU

“Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14)
Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng cách gia Thiên Chúa và con người xa vi vi thì Chúa Giêsu đến đã thu ngắn khong cách y. Tương quan giữa con người vi Thiên Chúa không phi là tôi t vi ông ch, không phi là quan toà xét x tội nhân. Thiên Chúa muốn gn con người không ch như thầy vi trò mà còn như là bạn hu vi nhau.
Qua mầu nhim t nn và phc sinh Chúa Giêsu mun gn con người hơn bao giờ hết. Ngài t h để con người được vươn cao. Ngài chết để cho cho người được sng. Ngài không cố ý dy cho các môn đệ nhng chân lý cao siêu v Thiên Chúa cho bng cách sng ca Ngài nói thay cho tt c. Gi đây Chúa Giêsu cũng mun mi người hãy đến gn nhau. Hãy sng khiêm nhường, dám hy sinh cho người khác để mi người xng đáng là bạn hữu ca Chúa Giêsu.
Sống lời Chúa: Thăm viếng nhng người đau yếu, cô đơn vì con người cn sng vi nhau và cho nhau.
Cầu nguyện: Ly Chúa, Chúa đã nâng con lên làm bạn hu ca Chúa. Con xin cm t tình Chúa yêu con và xin cho con biết mau mn thi hành lệnh truyn ca Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: