Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Sống đức tin _ thập giá là niềm vui


 THẬP GIÁ PHẢI LÀ NIỀM VUI CHO BẠN
ngay cả trong thời bị bách hại
Bất cứ hành động nào của Đức Ki-tô cũng thật là niềm vui hãnh diện cho Hội Thánh công giáo, và niềm hãnh diện lớn nhất chính là thập giá; thánh Phao-lô hoàn toàn xác tín về điều ấy nên đã nói: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Ki-tô.
Người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt nơi hồ Si-lô-ác: Đó là việc đáng khâm phục, nhưng việc ấy can dự gì đến những người mù trên toàn thế giới? Ông La-da-rô sống lại sau khi ở trong mồ bốn ngày: đó quả là một việc lớn lao vượt sức tự nhiên, nhưng ân huệ ấy chỉ liên quan tới một mình ông La-da-rô, còn đối với những kẻ đã chết vì tội lỗi ở khắp thế gian thì sao? Lạ lùng thay, năm chiếc bánh trở nên như dòng suối cung cấp của ăn cho năm ngàn người, nhưng còn những người đang khổ sở vì cơn đói hiểu biết trên khắp thế giới thì sao? Kỳ diệu biết bao, tháo cởi cho một người đàn bà bị xa-tan cột trói đã mười tám năm, nhưng nếu bạn nhìn đến tất cả chúng ta là những kẻ đã từng bị xiềng xích tội lỗi trói buộc, thì điều kia có là gì?
Nhưng vinh quang của thập giá đã chiếu soi cho những kẻ bị mù vì ngu dốt, đồng thời tháo cởi cho hết mọi kẻ bị giam cầm dưới ách tội lỗi, và cứu chuộc toàn thể thế giới loài người.
Vậy, chúng ta đừng xấu hổ vì thập giá của Đấng Cứu Độ, đúng hơn, chúng ta phải hãnh diện vì thập giá đó. Quả vậy, lời rao giảng về thập giá là điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, thì đối với chúng ta lại là ơn cứu độ. Đối với những kẻ trên đà hư mất, lời rao giảng ấy là một sự điên rồ; nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Bởi vì Đấng đã chết vì chúng ta không chỉ là một con người, mà còn là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã trở nên người phàm.
Con chiên bị giết theo lệnh ông Mô-sê đã ngăn chặn được thần tru diệt, thì Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, lại chẳng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi hơn thế nhiều hay sao? Máu của con chiên không có trí khôn ấy còn đem lại sự giải thoát, thì máu của Người Con duy nhất lại chẳng đem ơn cứu độ hơn nữa hay sao?
Người đã bỏ mạng sống không phải vì bị cưỡng bức; Người đã bị giết chẳng phải do bạo lực, nhưng bởi Người tự nguyện. Bạn hãy nghe xem Người nói gì: Mạng sống của tôi, tôi có quyền hy sinh, và có quyền lấy lại. Vì thế, Người đã tự ý bước vào cuộc thương khó, vui mừng vì công việc ca cả này, hân hoan vì chiến thắng, bằng lòng vì cứu được loài người: không hổ thẹn vì thập giá, Người đã mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Quả thật, không phải một con người tầm thường đã chịu thương khó, nhưng là Thiên Chúa nhập thể đã chiến đấu để dành phần thưởng dành cho ai vâng phục.
Bạn đừng chỉ lấy thập giá làm niềm vui trong lúc được an bình, mà hãy giữ cùng một niềm tin như thế trong thời bị bách hại, chẳng vậy, bạn là bạn của Chúa Giê-su trong thời bình và trở thành kẻ thù của Người trong thời chiến. Giờ đây, bạn nhận được ơn tha tội và những ân huệ thiêng liêng dồi dào của Đức Vua, thì khi cuộc chiến xảy đến, bạn hãy chiến đấu anh dũng cho Đức Vua của bạn.
Chúa Giê-su, Đấng không hề phạm tội, đã chịu đóng đinh vào thập giá vì bạn; còn bạn, bạn lại không muốn chịu đóng đinh cho Đấng đã vì bạn mà bị đóng đinh vào thập giá hay sao? Bạn không phải là kẻ ban ơn, vì bạn đã lãnh nhận trước. Nhưng bạn là kẻ đền ơn, bạn trả nợ cho Đấng đã vì bạn mà bị đóng đinh vào thập giá trên đồi Gôn-gô-ta.
Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem

Không có nhận xét nào: