Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

5 phút cho Chúa _ tôi là người thân cận với ai?


08/10/12 THỨ HAI TUẦN 27 TN
Lc 19,25-37
TÔI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN VỚI AI?
“Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” (Lc 10,36)
Suy niệm: Câu hỏi của thầy thông luật đầy vẻ thách thức và qui về chính mình: “Ai là người thân cận của tôi?” Để trả lời, Chúa đã đặt câu hỏi ngược lại: “Ai là người thân cận của người bị nạn?” Ngài đã dạy chúng ta bài học quý báu về đức ái trọn hảo, và cũng là cách thức để đạt tới sự sống đời đời: 
1) Thay vì coi mình là trung tâm, bắt người khác phải quan tâm, phải qui hướng về, đến tôi, mỗi người phải quên mình và hướng tới người khác, để quan tâm phục vụ họ. 
2) Người khác ở đây là bất cứ ai đang gặp khó khăn khốn cùng, dù đó là người xa lạ, những người nghèo hèn không có khả năng đền đáp, hay thậm chí là kẻ thù của mình nữa. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nói người Samaria nhân hậu đó là hình ảnh của chính Ngài: hạ mình xuống để trở thành người thân cận với những kẻ khốn cùng.
Mời bạn: Làm điều tốt cho người yêu thương mình là điều bình thường, Chúa Giêsu đã nói: “ngay cả người tội lỗi cũng làm như vậy” (Lc 6,32). Nhưng đối với những người con cái Chúa, Ngài đòi hỏi nâng tình yêu thương lên mức độ cao thượng hơn, đó là phải biết cúi xuống để yêu mọi người không trừ ai, dù là người kém may mắn, người xa lạ, hay thậm chí là kẻ thù.
Chia sẻ: Bạn làm gì để “biến mình thành người thân cận” với người khác?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn làm một việc bác ái cho người sống bên cạnh bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tình yêu Chúa biến con trở nên người thân cận với hết mọi người, để nhờ đó tình yêu Chúa được lan toả đến mọi nơi và mọi tâm hồn. Amen.

Không có nhận xét nào: