Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

5 phút cho Chúa _ muối và ánh sáng cho trần gian

12/06/12 Thứ Ba tuần 10 TN
Mt 5,13-16
MUỐI CHO ĐỜI,
ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?… Cũng chẳng ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi sáng cho mọi người trong nhà.” (Mt 5,13.15)
Suy niệm: Bản chất của người kitô hữu là vừa đơn sơ như hạt muối trắng, vừa bé nhỏ như ngọn đèn dầu, nhưng lại cao cả trong sứ mệnh.
Mặn là bản chất của muối. Muối thấm vào thức ăn, giữ cho nó khỏi hư và thêm đậm đà. Cũng thế, người kitô hữu hoà nhập vào trần thế, để làm cho môi trường thế gian trở nên tốt đẹp hơn nhờ bản chất “Kitô” của chính mình.
Và hãnh diện thay “anh em là ánh sáng cho trần gian”. Người Kitô hữu là con cái sự sáng, bắt nguồn từ nguồn sáng Đức Kitô. Ánh sáng Tin Mừng của Chúa phải được minh chứng qua lối sống của người kitô hữu. Đáng tiếc thay, nhiều kitô hữu khi hoà mình vào trần thế, đã để cho thế trần làm biến chất “kitô hữu”; họ sợ hãi: sợ dấn thân, sợ nguy hiểm, sợ mất địa vị, chẳng khác nào đặt ngọn đèn mình dưới thùng.
Mời Bạn: Khi hoà mình vào giòng đời hôm nay với nền đạo đức xuống cấp, phẩm giá con người bị chà đạp, bạn có nghĩ rằng thực trạng đó một phần cũng do muối của bạn kém mặn, đèn của bạn kém sáng chăng?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để bạn được ướp mặn lại bằng muối của Ngài và đèn bạn được thắp sáng bằng ánh sáng của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con là muối, là ánh sáng cho đời, xin cho chúng con biết sống bác ái, phục vụ để làm trọn sứ vụ này. Amen.

Không có nhận xét nào: