Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Một chút suy tư _ bài học từ con ngọc trai

Bài Học Từ Con Ngọc Trai
Bạn có biết con ngọc trai không? Ngọc trai đã phải chiu đựng đau đớn biết bao nhiêu khi có những hạt cát rơi vào. Nhưng rồi mặc cho nỗi đau dày vò, ngọc trai vẫn can trường bọc lấy những hạt cát để từng ngày tạo nên những viên ngọc đẹp tuyệt vời.'
Ngọc trai là loài động vật có hai mảnh vỏ. Một đôi vợ chồng cũng như con ngọc trai vậy. Người vợ và người chồng như hai mảnh vỏ ngọc trai gắn kết với nhau để rồi một ngày tạo ra một viên ngọc trai quý.
Khi có một vật lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đẩy nó ra ngoài, hoặc tách rời nhau và không phối hợp với nhau sẽ không bao giờ có những viên ngọc trai quý báu. (Tuổi Trẻ)
Không có cuộc sống chung nào mà không có những hạt cát. Hạt cát gây tổn thương nhưng cũng tạo nên những viên ngọc trai. Tôi hãy nhìn điều khó chịu như một hạt cát, và hãy coi đó là cơ hội để thể hiện điều tuyệt vời nhất trên thế gian này - Tình Yêu. Đó là điều Chúa đã thực hiện trên cây thập giá!
"Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em" (1Ga 3,16)  

Không có nhận xét nào: