Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Một chút suy tư _ phép lạ của lòng thống hối

Phép lạ của lòng thống hối
George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, từ khi còn bé đã tỏ ra là một người phục thiện và yêu sự thanh liêm. Một hôm ra vườn làm cỏ, cậu đã vô tình chặt đứt mấy cây anh đào mẹ cậu rất yêu thích. Thấy mấy cây anh đào bị chặt, cha cậu hỏi:
-         Con có biết ai đã chặt mấy cây anh đào không?
-         Con đã lỡ tay chặt mấy cây anh đào đó. Xin cha cứ phạt con đi.
-         Con đã làm một điều lỗi, nhưng khi nhận lỗi con đã chữa được lỗi lầm đó rồi, người cha nói.
Thiên Chúa rất nghiêm khắc, nhưng cũng hết sức nhân từ: “Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào: Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó” (Rm 11,22).  
Tội lỗi đánh mất sự sống Chúa ban tặng cho tôi, nhưng lòng thống hối sẽ phục hồi tất cả, và còn hơn thế nữa, như tác giả Gương Chúa Giêsu đã viết: "Những ai tự nhận mình hèn yếu sẽ được Cha nâng lên cao ngang hàng Thiên Chúa" (Imit. III, LVII, 17).   

Không có nhận xét nào: